Velkommen - Bergen

Velkommen - Bergen

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler lypemelding Byrd Harald Victor Hove Komit for oppvekst 26. august 2013 Hva saken gjelder Byrdet har avgitt innstilling i lypemelding om tiltakene i handlingsplan 2 som omfatter 11 skoler. En forelpig fremdriftsplan for de langsiktige tiltakene vil komme til hsten.

Det er behov for strakstiltak ved flere skoler. Usikkerhetsfaktorer Bde valg av tiltak og estimerte kostnader som presenteres i Handlingsplan 2 p det nvrende tidspunkt er hyst usikre. En tentativ fremdriftsplan for de 11 prosjektene vil frst foreligge i hsten 2013. Det samlede kostnadsanslaget for de 11 skolene utgjr 1.065 millioner kroner. En del strakstiltak kommer i tillegg.

Holen skole barnetrinnet Bygget til barnetrinnet p Holen skole er i relativt god stand. Arbeidet m ses i sammenheng med nybygg av ungdomsskoledelen like ved. Strakstiltak: Personaldusj og arbeidsplass for rektor ved skolen, ogs ved barneskolebygget. Gjennomfres i lpet av hsten 2013. Hovedtiltak: Middels rehabilitering av skolen innvendig og utvendig. Nye romlsninger og utvidede lrerarbeidsplasser. Estimerte

kostnader er 65 millioner kroner. Nordnes skole (1) Skolen trenger en omfattende rehabilitering bde utvendig og spesielt innvendig. I tillegg er det behov for et nytt bygg til barnehagedriften. Utfordringene ligger i at dette er et gammelt og lite funksjonelt bygg som skal gjennomg en omfattende og gjennomgripende rehabilitering. Det skal etableres balansert ventilasjonsanlegg i hele bygget. Arbeidene m ta hensyn til byggets antikvariske

verdier. Nordnes skole (2) Det er ogs en utfordring hvorvidt elevene kan ha opphold i skolebygget under rehabiliteringen. Det ble vinteren 2013 oppdaget mugg i skolens gymbygning. Sanering av denne er frste byggetrinn i rehabiliteringsprosjektet. Midler avsatt i 1. tertialrapport. Nordnes oppveksttun vil bli realisert i to byggetrinn. Det frste byggetrinnet omfatter rehabilitering av eksisterende gymsal og etablering av barnehageplasser i Haugeveien. Det

andre byggetrinnet omfatter et tilbygg til barnehageplasser. Byggetrinnet vil ogs omfatte den innvendige og utvendige rehabiliteringen. Nordnes skole (3) Strakstiltak: Sanering av skolens gymsal. Estimerte kostnader: Kr 7,4 mill. Hovedtiltak: Total innvendig og utvendig rehabilitering. Eventuelt nybygg for barnehagedrift. Estimerte kostnader: 194

millioner kroner. Tveiters skole Kommunen m foreta strakstiltak for utbedre forholdene ved Tveiters skole. Skolen holder til i meget uhensiktsmessige lokaler som er lite egnet til virksomheten. Strakstiltak: Det er behov for omfattende nedvask av hele bygget. Strakstiltak er ndvendig for utbedre toalettforhold, dusj og garderobe, stellerom, sty- og lysskjerming og andre forhold

nevnt i varsel fra skolens verneombud. En plan for dette vil bli utarbeidet innen fristen nevnt over. Tveiters skole (2) Hovedtiltak: Det m vurderes om dagens lokaler er egnet for skoledrift av denne type. Kommunen m enten etablere skoledriften i andre lokaler eller ta bygget gjennom en omfattende og vesentlig rehabilitering. Total rehabilitering ansls til 43 millioner kroner eksklusiv

eventuelle erstatningslokaler. Haukedalen skole Bestr av to avdelinger, hovedbygg og avdelingen p Skinst. Bygget p Skinst er fra 1980 og er i svrt drlig forfatning. Et mulig tiltak at nvrende bygg erstattes av et nytt og mer hensiktsmessig bygg. Hovedbygget til Haukedalen skole m gjennomg full innvendig opprustning. Det er ogs behov for en del omfattende tiltak utvendig. Bygget fremstr mrkt og det

m foretas en gjennomgende oppgradering av belysningen. Et balansert ventilasjonsanlegg m installeres. Haukedalen skole (2) Tilbakekalling av helseverngodkjenning. Strakstiltak: Etat for helsetjenester har plagt skolen gjennomfre tiltak i to rom i hovedbygget p Haukedalen og i ett rom ved Skinst. Det m dokumenteres at luftskiftet i disse og andre rom er tilfredsstillende. Hovedtiltak:

Innvendig og utvendig rehabilitering av Skinst og Haukedalen, tilbygg, etablering av lrerarbeidsplasser. Installering av ventilasjonsanlegg. Estimerte kostnader er 133 millioner kroner for begge skolebyggene. Olsvik skole Olsvik skole bestr av hovedbygget, en idrettshall som ogs rommer SFO og Skjenlia skole. Skolebyggene er generelt nedslitt og trenger bde innvendig og utvendig oppgradering. Det er spesielt behov for utbedre toalettfasiliteter og

forhold ved SFO. Det vurderes at elevene kan ha tilhold i byggene mens oppgraderingen foregr. Hovedtiltak: Innvendig og utvendig rehabilitering av alle tre bygg. Estimerte kostnader er 153 millioner kroner for alle tre bygg. Kirkevoll skole Kirkevoll skole bestr av totalt ni bygg. Bygningene fremstr i varierende stand, og har ulike oppgraderingsbehov. Gammel gymsal ble stengt desember 2012. Denne

gymsalen skal rehabiliteres fordi rivning ikke er aktuelt av antikvariske hensyn. Midler til dette avsatt i 1. tertialrapport. Helseverngodkjenning tilbakekalt med krav om strakstiltak. Kirkevoll skole Strakstiltak: Rehabilitering av gammelt gymbygg estimert til 12,1 millioner kroner. Hovedtiltak:

Utvendig og innvendig rehabilitering av deler av bygningsmassen for ta igjen vedlikeholdsetterslepet. Ombygginger for strre lrerarbeidsplasser. Estimerte kostnader er 144 millioner kroner. Kalvatret skole Generelt er byggene p Kalvatret i teknisk god stand. Utfordringer knyttet til inneklima i flere rom i hovedbygningen. Deler av ventilasjonsanlegget br renoveres eller skiftes ut. Hovedtiltak:

Middels rehabilitering innvendig og utvendig. Utskiftninger av ventilasjonsanlegg. Estimerte kostnader er 43 millioner kroner. Paradis skole Skolen har tilstrekkelige arealer, men en stor del av arealene fremstr som trange og lite hensiktsmessige. Romlsningene m gjennomgs. Det m vurderes om en kan f til en noe mer hensiktsmessig disponering av eksisterende areal. Dette vil antagelig medfre en del innvendig ombygging. I tillegg har bygget behov for generell

innvendig oppussing, samt en utskifting av skolens ventilasjonsanlegg. Hovedtiltak: Middels rehabilitering. Estimerte kostnader er p 113 millioner kroner. Hauks skole Bygningene p Hauks er i hovedsak i god teknisk stand. Det er imidlertid behov for tiltak p skolekjkken, vifter og ventilasjon. Skolen har ogs drlig belysning. Det er planlagt en utbygging av bibliotek.

Strakstiltak: Gjennomgang av trafikkforhold og adkomstomrde. Hovedtiltak: Middels rehabilitering i deler av bygningsmassen, belysning, ventilasjon, tilbygg. Estimerte kostnader er p 42 millioner kroner. Kaland skole P den nye delen av skolen er det behov for justere renholdet og muligens skifte av gulvbelegg. Det er behov for ett nytt toalett.

Det anbefales at det monteres nytt ventilasjonsanlegg og oppgraderte tekniske anlegg i den eldste delen av skolen. Det er utfordringer knyttet til adkomst til skolen. Hovedtiltak: Middels rehabilitering. Skifte av ventilasjonsanlegg og oppgradering av vrig teknisk anlegg. Generell innvendig oppgradering. Estimerte kostnader er 65 millioner kroner. Haukeland skole Haukeland skole har opparbeidet et visst etterslep p vedlikehold, hovedsakelig innvendig. Det tekniske anlegget

og ventilasjonsanlegg br skiftes ut. Det br vurderes tiltak for gi lrerne bedre og strre arbeidsplasser. Strakstiltak: Gjennomfres CO2-mlinger i et representativt utvalg rom. Rengjre ventilasjonskanalene. Hovedtiltak: Middels rehabilitering. Estimerte kostnader er p 70 millioner kroner.

Recently Viewed Presentations

 • CARL ROGERS - gimmenotes

  CARL ROGERS - gimmenotes

  According to Rogers' theory, individuals who receive unconditional positive regard will develop self-concepts that are congruent with their potential and will actualise their potential. Lesiba will, therefore, according to Rogers, become a teacher as his mother has given him unconditional...
 • America & WWII

  America & WWII

  Early Stages of WWII American Neutrality Nye Committee The rise of dictatorships and militarism around the world discouraged many Americans lead to isolationism Isolationism grew in the 1930s because: Many European nations were struggling to pay back money owed to...
 • PowerPoint Presentation

  PowerPoint Presentation

  That every TRC kid becomes a regular and passionate reader. What We Have Done. Twenty-four years ago, three Arlington teachers started reading aloud with some of their students at a nearby, newly opened homeless shelter. That was the beginning of...
 • Cr(Grass is green) = 0.6 Cr(Not (Grass is green)) = 0.5

  Cr(Grass is green) = 0.6 Cr(Not (Grass is green)) = 0.5

  An agent who has that credence function, and so accepts those bets, will lose money - no matter what the rest of the world is like.
 • Unit IV - Mr. Farshtey

  Unit IV - Mr. Farshtey

  Unit IV . Review Questions. 1. Which of the following statements about slavery in the 19th C is false? A. Cuba was one of the last American nations to abolish slavery. B. Denmark was one of the first European nations...
 • Origami Fun with fish!!! Before you start Before

  Origami Fun with fish!!! Before you start Before

  Origami Fun with fish!!! Before you start Before you start it is important to pick out the origami paper you would like to use! You can use traditional origami paper or notebook paper of any size as long as it...
 • Deploying and Maintaining Smart Client Applications

  Deploying and Maintaining Smart Client Applications

  部署和维护智能客户端程序 Name Title Microsoft Corporation 日程 智能客户端的 "部署3大要素" 深入: 部署的设计选择 无接触部署选项 随程 .
 • Codes of Life - TutorPlus

  Codes of Life - TutorPlus

  The Life Cycle of Stars The Life of Stars Stars have a life cycle that goes from Birth to Death and undergo various changes during their life cycle. The Birth of Stars Stars are formed by the collapse of large...