Tweede wereldoorlog - Ziggo

Tweede wereldoorlog - Ziggo

2 Tweede wereldoorlog Wereldoorlog e Een paar dingen van de 2e wereldoorlog Op 15 mei 1940 werden de eerste anti-joodse maatregelen getroffen. Een

daarvan was dat ze vanaf 1 juli niet meer lid mochten zijn van de Luchtbeschermingsdienst. Iedere Jood moest zich laten registreren. Dat was niet eens gratis, het kostte n gulden. In 1941 werden steeds meer anti-joodse maatregelen in gevoerd. Zoals dat de bedrijven van Joodse eigenaren moesten toezicht krijgen van een `Verwalter`. Dat werd in Maart ingevoerd. In April werd de wet dat alle Joden hun radio moesten inleveren ingevoerd. Ook was er een regel dat alle Joden van 14 jaar of ouder een grote J op hun

paspoort moest laten zetten, zo konden ze bij inspecties hun geloof niet achterhouden. Veel mensen wilden dus een ander paspoort. Dan waren er mensen die een paspoort vervalsten. Die noemde ze zwartwerkers. Op 3 Mei kwam er weer een regel deze keer was het dat de Joden een gele ster op hun kleding moesten dragen. Ook hiervoor moesten ze betalen. De Joden mochten niet meer overal komen waar ze wilden, zo stonden er op borden:

Verboden voor: honden en Joden. Dit was heel erg discriminerend. Joden Dit is de Jodenster voor alle Joden Dit is de familie Frank

Namen van de familie Frank Edith- Frank- Hollander Anne Frank Otto Frank Margrot Frank Fritz Pfeffer Hermann van Pels Auguste van Pels- Rttgen Peter van Pels

Het stukje van Anne Frank De bekendste onderduik is die van de familie Frank. Otto Frank besloot in 1942 met zijn gezin in zijn eigen Amsterdamse kantoor onder te duiken. Door Het Achterhuis, het dagboek van Anne Frank, weten miljoenen mensen hoe het er in het pand aan

de Prinsengracht aan toeging: de voorzorgen, de spanningen, de oplevende en afnemende hoop op een goede afloop. Dit is Anne Frank Anne Frank is een Joods meisje

Huis van Anne Frank het bl au we huis i s van Anne F r an k

Heeft het overleeft Dagboek van Anne Frank Dit is Amersfoort Plattegrond kamp Amersfoort Hoe zag kamp Amersfoort eruit

De binnenplaats Kamp Amersfoort Gebouw Nog meer gebouwen Aan het werk

Werken Dit zijn joden die aan het werk zijn Het plein

Een bewak er van de Tweed e wereld oorlog

John Demja njuk Tanks Duitser Wie heeft de 2e Wereldoorlog

veroorzaakt Adolf Hitler wapens Vragen Wat weet je over de mensen van Amersfoort? * De mensen hadden altijd honger .

Wat moesten ze de hele dag doen? 06:30 Reveille, de Stubenl testen wekken de gevangenen in hun Stube. vervolgens wassen, aankleden, betten bouwen en thee halen.

08:00 Na aankondiging door de "Mussertklok" oftewel de Kampklok: staan (in 1943 was het appel om 06:00 uur en 's winters om 07:00 uur). 08:00-12:00 Werken in een Kommando (In 1943 begon het middagappel om 12:00 uur).

12:00-13:00 Rust en Middageten 13:00 Appl 13:00-18:00 Werken in een Kommando (In 1942/1943 begon om 18:00 uur het avond

uitkomen). 18:30-19:00 Avondeten 19:00-21:00 Rust

21:00 Appl Nog meer vragen; Wat is een Appl * Staan, wachten, commando's uitvoeren en je laten vernederen en mishandelen als de commando niet stipt genoeg werden uitgevoerd. Een appel duurde gemakkelijk een uur

Hoe werden ze behandeld * Heel slecht, weinig eten, heel veel werken en ze werden mishandeld Wat weet je over het eten, kleding, de hygine etc. 's

Ochtends ontving een gevangene 'koffie'. Deze koffie beschrijven de gevangenen als 'wat bruine drab'. Middags, de warme maaltijd, die bestond uit waterige stamppot of koolsoep. 's Avonds twee sneetjes brood, wat boter of jam, worst of kaas (dit was tevens bestemd voor het ontbijt). De honger in Kamp Amersfoort resulteerde in voedseldiefstallen. Behalve uit de keuken stal men ook voedsel van elkaar. Gevangenen die zich schuldig maakten aan het bestelen van medegevangenen werden zwaar gestraft. Het dagrantsoen van een gevangene in kamp Amersfoort bevatte 1.300 1.400 calorien. Gezien de werkzaamheden had dat minimaal 2.500 calorien per dag moeten zijn . 's

Meer vragen; Hoeveel mensen waren in de oorlog opgesloten in Amersfoort in de eerste periode van zeventien maanden in totaal ruim 8.500 personen opgesloten werden van wie ongeveer 2.200 naar Duitsland op transport werden gesteld, werden er in de tweede periode van 23 maanden bijna 26.500 personen gevangen gezet van wie bijna 18.000 naar het oosten werden gevoerd. ongeveer 2.400 gevangenen in december en klom nog iets verder aangezien in de eerste

maanden van 1943 zo'n 2.850 gevangenen naar Kamp Vught werden verplaatst. In totaal zijn in Amersfoort tussen 18 augustus 1941 en 8 maart 1943 ruim 8.500 gevangenen ingeschreven. Van hen zijn er ruim 1.800 ontslagen, zeven met succes gevlucht(!!), 2.850 naar Vught overgebracht, bijna achthonderd Joden naar Mauthausen gedeporteerd, ongeveer 1.400 niet-Joden naar andere concentratiekampen in Duitsland, vele honderden Joden naar Westerbork. Meer vragen;

Vertel over de bevrijding, wat gebeurde er Op 19 april 1945 werd officieel bevestigd dat Kamp Amersfoort met 475 500 gevangenen diende te worden overgedragen aan het Rode Kruis, vertegenwoordigd Door mevrouw L.H.M.A. (Loes) van Overeem-Ziegenhardt. Op 20 april 1945 om 21:00 uur verlieten kampcommandant K.P. Berg en de staf het P.D.A. Zeventig gevangenen (de zogenaamde 'zware gevallen') en dertien gijzelaars werden meegevoerd naar de gevangenis in Scheveningen. De gevangenen Frans (van den Berg) de kok en Willem (beiden behorend tot de zogenaamde 'zware gevallen') doken onder in het

kamp en de Duitse kampleiding moest zonder hen vertrekken. Wie waren de bevrijders * Het rode kruis Meer vragen; Monument; Gevangen Voor het

vuurpeloton Gedenksteen 1952 De totstandkoming van het huidig monument kostte veel moeite. In 1995 werd de huidige gedenkplaats aangelegd. Sinds 2000 is het kamp een officieel dat door de regering gefinancierd wordt. Het voormalige terrein van het kamp is voor het grootste deel sinds de jaren 80 weer bij de overheid in gebruik als politieopleidingsinstituut, een situatie die

nog wel tot felle kritiek heeft geleid omdat veel politiemensen tijdens de oorlog zwaar collaboreerden met de Duitsers Gedicht over kamp Amersfoort Dit is een gedicht over straf stil staan dat door een kampgevangene is geschreven. STRAFSTAAN

't Is nog maar vijf uur in den morgen We moeten strafstaan gansch Block tien Van 's morgens vijf tot 's avonds negen Zoo'n kleine duizend man misschien Straf voor een man die wist te vluchten Het was een knaap uit Amsterdam 't Is ons een raadsel hoe die jongen

Uit dit verbanningsoord ontkwam. De zon rees hooger aan den hemel Eerst werd het warm, toen drukkend heet We fluisterden van koop'ren ploertje Alsof die goede zon het deed Om elf uur tolde d 'eerste neder Het was een epilepspatint Men droeg hem weg; dank zij een

dokter Mocht hij nog naar een ziekentent. De honger deed zich ook gevoelen Maar honger, och dat is niet erg Maar dorst .. nn dorst, dat is verschrikk'lijk De huid, de tong, ja been en merg Het snakt naar water water .. water Al was het maar een weinig vocht

We kijken allen naar den hemel O, dat het nu toch reeg'nen mocht Er zijn er nu al twaalf gevallen Ze liggen kreunend op de grond Zoo bleek als dooden, zweetend voorhoofd, Gesloten oogen, open mond Maar God zij dank komen bewakers Met emmers water . toch voor ons? Ze gooien 't over de bezwijmden

En lachen wreed, bij elken plons. Achthonderd hebben 't volgehouden Om zes uur 's avonds was 't gedaan Drie uren gratie, want we hadden De dertien uren goed stilgestaan We kregen 's avonds brood met koffie (De Moffen zijn nog niet zo kwaad) Het had een zeer bijzonder smaakje Het was de smaak van diepen haat.

Zijn er nog vragen ? Presentatie van ?

Recently Viewed Presentations

 • 11e Colloque international dISKO-France Epistemological and theoretical foundations

  11e Colloque international dISKO-France Epistemological and theoretical foundations

  Combines realism (independent material world) with idealism (reality as we know it is mentally constructed). Panpsychism. To increase acceptance of his ideas, Ruyersays they are not his ideas but were developed by scientists in the USA! 1974. La Gnose de...
 • B6 - The Brain and Mind - Rights4Bacteria

  B6 - The Brain and Mind - Rights4Bacteria

  B6 - The Brain and Mind . How does natural behaviour help us to survive? Starter: Make a list of innate behaviours and behaviours you have to think about doing. Learning outcomes . explain how simple reflexes help organisms survive.
 • Parasitology

  Parasitology

  Obligate . Facultative parasite. ... The parasite actively penetrates the principal host. Becoming infected by means of the intermediate host. Eating the paratenic host. The parasite may be maternally transmitted. Fecal Examination Techniques.
 • creca.net

  creca.net

  * Find out what jobs are related to your skills Find out what jobs will be available in Montréal in the coming years Become better acquainted with Emploi-Québec measures and services and with the labour market Familiarize yourself with job...
 • Predictions about adaptations

  Predictions about adaptations

  What kinds of adaptations help the walrus survive in its environment? What kind of environment is the walrus adapted for? The pictures below are of the same snowshoe hare in winter and in summer. What environment might the snowshoe hare...
 • Sheryl IN LOCAL North Dallas Lean In Group

  Sheryl IN LOCAL North Dallas Lean In Group

  Book. Spirited Leadership: 52 Ways to Build Trust on the Job 3rd Ed. She has successfully run her consultancy since 1991 and 100% of her business is through referrals or repeat business, which consists of clients across 17 industries and...
 • Gi Embryology 3 - JUdoctors

  Gi Embryology 3 - JUdoctors

  superior mesenteric artery. Development of the midgut is characterized by rapid elongation of the gut and its mesentery, resulting in formation of the . primary intestinal loop. At its apex, the loop remains in open connection with the yolk sac...
 • The history of the Indo-Europeans

  The history of the Indo-Europeans

  The history of the Indo-Europeans Tandy Warnow The University of Texas at Austin Questions about Indo-European (IE) How did the IE family of languages evolve? Where is the IE homeland? When did Proto-IE "end"? What was life like for the...