Snímek 1 - Masaryk University

Snímek 1 - Masaryk University

JAK DL V ZAPOJEN ODBORNK Z PRAXE DO PEDNKOV A PROJEKTOV INNOSTI NA MASARYKOV UNIVERZIT Brno 14. listopadu 2007 Kongresov centrum MU Vinask Jak dl v zapojen odbornk z praxe do pednkov innosti na Masarykov univerzit Ing. Krajek Jan [email protected] 1 www.econ.muni.cz 2 www.econ.muni.cz

Pro zapojit odbornky z praxe do pednkov a projektov innosti na MU Souasn stav a jeho dsledky : 1. M charakter nhodnch zapojovn podnikatelsk sfry do pednkov a projektov innosti. 2. Nen koordinovn z rovn univerzity. 3. Nen koordinovn z rovn jednotlivch fakult. 4. V mnoha ppadech nemaj akademit pracovnci zjem na zapojen odbornk z praxe a spoluprci s komernm sektorem zejmna na pednkov innosti. 3 www.econ.muni.cz Pro zapojit odbornky z praxe do pednkov a projektov innosti na

MU Zakonzervovn souasnho stavu by znamenalo: 1. stup Masarykovy univerzity z jejho clen budovanho excelentnho postaven mezi vysokmi kolami v R. 2. Snen kvality vuky: - je zapoteb souladu teorie a praxe; - omezen dalho rozvoje Masarykovy univerzity. 3. Dal negativn dopady: - dopad zejmna do prostedk na vzkum; - prohlouben rozporu mezi teori a prax; - nedostaten pprava student na praxi. 4 www.econ.muni.cz Analza a deskripce souasnho stavu zapojen odbornk z praxe hlavn charakteristiky

rozttnost, kdy jednotliv fakulty a katedry spolupracuj samostatn s vznanmi odbornky s praxe; spoluprce jednotlivch kateder a fakult nen v rmci MU dostaten koordinovna; nekoordinovanost na rovni fakult a MU neumouje vyuit synergickch efekt vyut vznanho odbornka z praxe, kter je schopen svoje poznatky a zkuenosti pedvat vhodnou pedagogickou formou studentm na jinch katedrch a fakultch v mnoha ppadech se jedn o odbornky jejich praktick dopad me pesahovat nkolik fakult nap. propojen odbornost pouiteln pro fakulty prvnickou, ekonomicko-sprvn, prodovdeckou a informatiky. 5 www.econ.muni.cz

Analza a deskripce souasnho stavu zapojen odbornk z praxe hlavn charakteristiky na rovni univerzity a fakult nen pehled o vznanch odborncch, kte se podlej na vuce na univerzit; existuj velmi rozdln nzory na ast odbornk z praxe pi pednkov innosti na fakult. Tento stav je dn rozdlnmi zkuenostmi, kdy se me v nkterch ppadech jednat o zajmav a vznan odbornky z praxe, kte vak nejsou schopni zaujmout posluchae a nemaj vhodn pedpoklady pro pednkovou innost; 6 www.econ.muni.cz

Zapojen odbornk do pednkov a projektov innosti a studentsk praxe Me bt zapojen bez prax? Mohou bt praxe bez zapojen odbornk do pednkov a projektov a pednkov innosti? Jsem pesvden a zkuenosti naznauj e: Existuje vznamn vztah mezi zapojenm odbornk z praxe a studentskmi praxemi a oboj se vznamn dopluje oboj a m svoje vzjemn synergick efekty. 7 www.econ.muni.cz Zapojen odbornk do pednkov a projektov innosti a studentsk praxe

Vztah mezi zapojenm podnikatelskm sektorem a univerzitami Jak zapojen odbornk a studentsk praxe obohacuj univerzitu a podnikatelskou sfru. Pouze zapojen odbornk z praxe a studentsk praxe nebo jet nco vce? Co od zapojen odbornk a spoluprce s univerzitami oekv podnikatelsk sfra. Co od zapojen odbornk oekv univerzita. 8 www.econ.muni.cz Co od zapojen odbornk a

spoluprce s univerzitami oekv podnikatelsk sfra udrovn kontakt se svoji alma mater v ppad odbornk, kte jsou zapojeni do innosti na fakult (univerzit) na ni absolvovali; zskvn novch teoretickch poznatk kter jim spoluprce s akademickm prostedm umouje; sebevzdln, kter je spojeno s pednkovou innost a nutnost reagovat na nov poznatky ze strany poslucha; prezentaci sama sebe; monost dalho osobnho vdeckho postupu;

prezentace spolenosti v n jsou zamstnn; pro spolenosti, kter se zapoj a umon zapojen svch pednch odbornk pedevm: - prezentaci spolenosti; - zskn novch spolupracovnk. 9 www.econ.muni.cz Co od zapojen odbornk a spoluprce s univerzitami oekv univerzita udrovn kontakt s odbornky z praxe;

zskvn novch praktickch poznatk kter jim spoluprce; s podnikatelskm prostedm umouje; prezentaci sama sebe v podnikatelsk sfe; Snaz zapojen do vzjemn spoluprce; Snaz pstup k prostedk na dal vzkum; Uplatnn pro sv studenty. 10 www.econ.muni.cz Jak dle ve vzjemn spoluprci mezi univerzitou a podnikatelskou sfrou Je pipravovn vznik poradnch orgn ze zstupc klovch zamstnavatel na rovni fakult s clem inovac studijnch obor a vytvoen zptn vazby o uplatnn absolvent na trhu prce. Do nich budou navreni konkrtn firmy: - spolupracujc pi zapojen odpornk do pednkov a projektov innosti;

- realizujc praxe pro studenty; - maj zjem o absolventy Masarykovy univerzity. Je pipravovn vznamn projekt Karirnho centra MU v zk spoluprci se zBp Zentrum fr Berufsplanung Wirtschaftsuniverstt Wien, kter pislbilo, kter pislbilo pi pleitosti Veletrhu pracovnch pleitosti MU Job Challenge 2007 svoji podporu a penos zkuenost. 11 www.econ.muni.cz Prvn krok k prohlouben spoluprce s podnikatelskou sfrou Veletrh pracovnch pleitost Job Challenge 2007 Se uskutenil z poven MU na ESF 7. listopadu 2007. Zkladn daje: - astnilo se jej 45 vystavovatel; - on-line se zaregistrovalo 568 astnk; - navtvilo jej pes 1 500 astnk;

http://www.jobchallenge.muni.cz 12 www.econ.muni.cz Zjem o Job Challenge http://www.jobchallenge.muni.cz Pehled o nvtvnosti webovch strnek Job Challenge 2007 35 000 30 000 25 000 Nvtvnk 20 000 Prohldnuto strnek 15 000

10 000 5 000 0 13 www.econ.muni.cz Zjem o Job Challenge http://www.jobchallenge.muni.cz Registrovan studenti dle jednotlivch vysokch kol 250 200 150 100 50

0 Vysok koly 14 www.econ.muni.cz Zjem o Job Challenge http://www.jobchallenge.muni.cz Hodnocen Job Challenge ze strany astnk 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00%

15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 1 2 3 4 5 15 www.econ.muni.cz

Zjem o Job Challenge 2007 http://www.jobchallenge.muni.cz Zskan informac o Job Challenge 2007 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 16

www.econ.muni.cz Zvry Co tedy udlat pro prohlouben sept koly a praxe Prohloubit zapojen vznanch odbornk z praxe do pednkov a projektov innosti. Klst zven draz na studentsk praxe. Realizovat projekt Karirnho centra MU. Pokraovat ve veletrzch pracovnch pleitost MU. 17 www.econ.muni.cz Dkuji za pozornost O&O Ing. Krajek Jan Masarykova univerzita

Ekonomicko-sprvn fakulta Tel. +420 549 495 363 Mail: [email protected] 18

Recently Viewed Presentations

 • Industrial Geography - WordPress.com

  Industrial Geography - WordPress.com

  Industry—Put simply, the definition for industry is "hard work" Primary Industries—The extraction of raw materials. Secondary Industries—Manufacturing raw materials to make them into finished products. Tertiary Industries—Commercial services that help produce and distribute goods to customers
 • Telling Time - PC\|MAC

  Telling Time - PC\|MAC

  Telling Time to the Hour The Hands of Time The long hand is the minute hand. The short hand is the hour hand. The Hands of Time There are 6 0 minutes on a clock face. Skip count by fives...
 • Jesus Shall Reign - Traditional Music Library

  Jesus Shall Reign - Traditional Music Library

  Jesus shall reign where'er the sun. Doth his successive journeys run; His kingdom stretch from shore to shore, Till moons shall wax and wane no more.
 • Welcome! [www.wiaawi.org]

  Welcome! [www.wiaawi.org]

  2019 Amendments to Constitution, Bylaws and Rules of Eligibility. Bylaw Amendment. Football sponsorship declarations, for both 8-player and 11-player programs, must be made by December 1 in even-numbered years for football-only conference realignment consideration by the Conference Realignment Task Force.
 • Artificial Intelligence - Las Positas College

  Artificial Intelligence - Las Positas College

  Those who subscribe to the theory believe that the Singularity will usher in an era of deeper understanding and rapid advancement. Others believe that the Singularity will never occur or that if machines become more intelligent than humans, they are...
 • Professional Standards Commission Update for System Leaders GAEL

  Professional Standards Commission Update for System Leaders GAEL

  GAEL Summer Conference July 10, 2007 The Statement in the Audit Resulted in a Change in the PSC Organization Structure Test-Based Option 1-Year Supervised Practicum Certification Phone Calls January - December 2006 GEORGIA LEADER LEADERSHIP PREPARATION CHANGES Where are we...
 • Green Chemistry: What is it?How do you know it when you see it?

  Green Chemistry: What is it?How do you know it when you see it?

  Chem 253. April 29th. Dr. Kellen-Yuen. Chemistry as an Industry. Chemical manufacturing worldwide value of $1.5 trillion (1998) Value of US chemical shipments $811 billion (2013) Value in million U.S. dollars data 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006...
 • Using Technology to Provide Shared Access to Valuable

  Using Technology to Provide Shared Access to Valuable

  What is the Virtual Learning Community? In short…it is shared content and course development. Established in 1998 through collaborative agreement of all 58 NCCCS college Presidents.