Šiuolaikinė pamoka

Šiuolaikinė pamoka

Dalyko ir bendrj kompetencij vertinimas Valdon Verseckien Kurn Lauryno Ivinskio gimnazija 2010 Remtasi E.Motiejniens mediaga I seminaro dalis MOKJIMO MOKYTIS KOMPETENCIJOS IR DALYKO PASIEKIM VERTINIMAS PAGAL ATNAUJINTAS BENDRSIAS PROGRAMAS

Taisykls 1.Pakelta ranka dmesio 2.Visada pasiruos asmenin atsakomyb 3.Padk kitiems bendradarbiavimo dvasia 4.Taupyk laik efektyvumas 5.Pasitikjimas atvirumas Skmingo mokymosi bruoai 1.Aktyvus konstravimo procesas. 2.Sukaupt ini susiejimas. 3.Bendradarbiavimas. 4.Savitvarka. 5.Turi tiksl.

6.Susijs su kontekstu ir aplinkybmis. Naujos informacijos pateikimo metodai indlio metodai Nauj svok ar gebjim pateikimo metodai gali bti labai vairs: stebjimas, skaitymas, klausymas, praktin veikla mokytojas aprpina mokinius mediaga ir altiniais, o mokiniai patys randa reikiam informacij Naudojamos vairios technikos, pvz.: sudaromos mokini poros ar grups, kuriose vienas

skaito, o kitas/kiti klauso; rodomi paveikslai ir klausiama; paklausiama mokini, k jie jau ino; papraoma suinoti i tv, kaimyn ir kt. Praktins veiklos ir uduoi atlikimo metodai rezultat/pasekmi metodai ie metodai ir veiklos turi padti mokiniui priimti nauj informacij, suprasti jos prasm ir pritaikyti pasiekti rezultat Rezultato/pasekmi metodai - raymas, kalbjimas, pieimas, krimas, gaminimas

Naudojamos vairios technikos, pvz.: mokiniai rao trumpus rainius; grupje kuria plakat; vaidina ir kt. parodo, kad suprato, ko mokosi ir k jau imoko Mokytojas mato, kad mokinys imoko svok ar gijo gebjim stebdamas, kaip mokiniai atlieka praktin darb ir uduotis, vertindamas mokini veiklos rezultatus, kurie parodo supratim ar gebjimus

Naudojamos vairios technikos, pvz.; mokytojas klauso, k mokiniai kalba grupje uduoda klausimus; aptaria j pagamintus produktus ir kt. Diferencijuojant ugdymo turin svarbu painti mokinius. Tam padeda formuojamasis vertinimas. Formuojamasis vertinimas padeda nustatyti mokini interesus, individualius poreikius, sugebjimus

Formuojamojo vertinimo metodai: Stebjimas Klausymas Sudarymas slyg mokiniams kalbti Mokini darb perirjimas ir aptarimas Klausimai iais metodais renkama informacija apie tai:

k mokiniai jau ino ir geba ko jie dar neino ir negali padaryti kas juos domina koki jie turi mokymosi patirt kokie mokymosi stiliai jiems geriausiai tinka Kompetencijos pamokoje Asmenin Socialin Mokjimo mokytis Iniciatyvumo ir krybingumo Komunikavimo Painimo

Gebjim ugdymas modelis Sudtinga Uduotis sudtinga, kelianti kelis klausimus ir turinti kelis galimus sprendimus. Mokiniams gali tekti dirbti bendrai, bet patiems organizuoti savo darb. Atlikta su pagalba Atlikta savarankikai

Uduotis paprasta, kelianti vien klausim. Proces modeliuoja ir jame dalyvauja mokytojas. Paprasta Pagal Carol McGuinness (Belfasto universitetas) parengt model Mokinio profilio pavyzdys muzikalumas Technikos valdymas Kompozicija Grojimas be pasirengimo

Grojimas i klausos Improvizacija Paprasta: atlikta su pagalba Sudtinga: atlikta savarankikai Atlikimas Emocin raika Jautrumas12grojant su kitais Mokinio profilis A muzikos studentas

Kompozicija Grojimas i klausos Technikos valdymas Sudtinga: atlikta savarankikai Grojimas be pasirengimo Paprasta: atlikta su pagalba Atlikimas Improvizacija

Emocin raika Jautrumas13 grojant su kitais Mokinio profilis B muzikos studentas Kompozicija Grojimas i klausos Technikos valdymas Sudtinga: atlikta savarankikai

Grojimas be pasirengimo Paprasta: atlikta su pagalba Atlikimas Improvizacija Emocin raika Jautrumas14 grojant su kitais Mokini profiliai ir personalizavimas Kompozicija

Grojimas i klausos Technikos valdymas Sudtinga: atlikta savarankikai Grojimas be pasirengimo Paprasta: atlikta su pagalba Atlikimas Improvizacija

Emocin raika Jautrumas15 grojant su kitais Mokymasis mokytis - paangos vertinimas Tiksl klimas Pasitikjimas savo jgomis Strategij pasirinkimas Noras mokytis Laiko planavimas

Paprasta: atlikta su pagalba Sudtinga: atlikta savarankikai ..... Paangos sivertinimas Tolesni ingsni numatymas Mokymasis mokytis - paangos vertinimas Tiksl klimas Sudtinga: atlikta savarankikai Pasitikjimas savo jgomis

Noras mokytis Strategij pasirinkimas Laiko planavimas Paprasta: atlikta su pagalba ..... Paangos sivertinimas Tolesni ingsni numatymas Mokini paangos profiliai ir personalizavimas

Paprasta: atlikta su pagalba 18 Refleksija K pasitvirtinau/ inojau/ darau visada K vertingo/ naujo igirdau/ atradau sau ir bandysiu pritaikyti Kokie klausimai/ abejons dar kyla

Recently Viewed Presentations

 • eSDO Algorithms, Visualization and Data Access Elizabeth Auden

  eSDO Algorithms, Visualization and Data Access Elizabeth Auden

  eSDO Algorithms, Visualization and Data Access Elizabeth Auden 27 September 2006 HELAS Workshop Nice What is eSDO? eSDO is an e-science project funded by PPARC to make SDO data and algorithms available to the UK solar community using the virtual...
 • Green Eggs and Ham By Dr. Seuss Power

  Green Eggs and Ham By Dr. Seuss Power

  By Dr. Seuss. Power Point By Corinne Perry. Do you like Green Eggs and Ham? I do not like them, Sam I am. I do not like green eggs and ham. Click on Sam to continue! Would you like them...
 • What were the causes and consequences of the 'Great Leap ...

  What were the causes and consequences of the 'Great Leap ...

  What was the Great Leap Forward? In 1958 Mao introduced a second five year plan which became known as the 'Great Leap Forward' (GLF). He believed it was possible for China to overtake Britain as a leading industrial power within...
 • NATIVE AMERICAN DISASTER NETWORK SOS Homeland Heart_Beacon Interoperability,

  NATIVE AMERICAN DISASTER NETWORK SOS Homeland Heart_Beacon Interoperability,

  O: Maneuver Control Systems (S3) generates & xmits consolidated Unit Task Order (UTO) to TIMS / FBCB2 operator (S6) TIMS - Tactical Internet Management System operator populates "Hasty" Reorg Tool" that generates a new UTO with next UTO Version number,...
 • Oxidation-Reduction Reactions

  Oxidation-Reduction Reactions

  Oxidation-Reduction Reactions. REDOX. ... reference table J), the magnesium transfers electrons to the iron, preventing their oxidation to iron ions. So, the magnesium is "sacrificed" by oxidation and protects the iron in the process.
 • Chapter 4: Aqueous Reactions and Solution Stoichiometry

  Chapter 4: Aqueous Reactions and Solution Stoichiometry

  How many grams of NaOH are needed to neutralize 20.0mL of 0.150M H. 2 SO 4 solution?How many liters of 0.500M HCl are needed to react completely with 0.100 mol of Pb(NO. 3) 2, forming a precipitate of PbCl 2?
 • What were some of the key influences on the colonists' views ...

  What were some of the key influences on the colonists' views ...

  In order to identify the ideas and evaluate the impact of these documents, please create a foldable or graphic organizer (your choice!) that includes the following: Title: Colonial Influences: Freedom Documents. Labels for all 5 Documents (The Magna Carta, The...
 • Initial Sizing - Purdue Engineering

  Initial Sizing - Purdue Engineering

  First and Business class seating. Prime design focuses are cruise Mach number and cruise. efficiency. Will fly only overseas due to FAR36 and to avoid the ill