Proces- og funktionsdiagram

Proces- og funktionsdiagram

Beskrivelses- og analyseteknikker understttet af Oracle Designer Del 2 af 2: Proces- og funktionsdiagrammering Aalborg Universitet, d. 9. oktober 2006 Bent Mller Madsen Opbygning af database & applikation E/R-diagram

Database Design Transformer Databasedesign Database Generator Database CRUDmatrix Funktionsdiagram

Applikations Design Transformer Applikationsdesign Applikations Generator Applikation Procesdiagram Opbygning af applikation

CRUDmatrix Funktions-diagram Proces-diagram Proceshierarki Business Process Applikationshierarki

System Process Applikation (HTML DB) Proces-diagrammering En systematisk beskrivelse af forretningsprocesser i en virksomhed/organisation. Forml Identificere hvordan forretningsprocesser er i dag Udvikling af hvordan forretningsprocesser skal

foreg i fremtiden Vrktj i forbindelse med f.eks. Business Process Reenginering og LEAN Vrktj til udvikling af (database-)applikationer Andre teknikker til procesbeskrivelse Data Flow diagrammer Flowcharts Procesdiagrammer Structured English

UML aktivitetsdiagrammer Proces-diagram En proces er en planlagt respons p en hndelse. Eks. Modtag ordre, indkb af vare, ansttelse af medarbejder etc. Proces-diagram Processer gr som oftest p tvrs af

funktionerne i en virksomhed Baseret p at se en virksomhed som et system, der modtager input og giver output til omverdenen. Proces-diagram To synsvinkler: Business Process Modeling: Udviklingen af en procesmodel set ud fra en ren forretningssynsvinkel

System Process Modeling Beskrivelse af de tekniske specifikationer for den applikation, der skal udvikles. Tager udgangspunkt i Business Process Modeling Proces-diagram Elementerne i et procesdiagram: Organizational Units / Agents (ansvarlige) Process Steps (procestrin) Flows (forlb) Events (hndelser)

Stores (lagre) Proces-diagram Organizational Units (Agents): Bestr af swim lanes (agent channels) Proces-diagram Process Steps (Procestrin): De egentlige trin i procesdiagrammet. Almindelig procestrin (automatisk eller manuel) Data Entry: Indtastning, opdatering eller sletning af

data Report: Viser output fra et system Decision Point: Sprgsml med to eller flere valgmuligheder Proces-diagram Flows: Hovedsagelig anvendt til at vise rkkeflgen i procestrin Kan dog ogs reprsentere flytning af informationer eller materialer mellem procestrin

og lagre (stores) Proces-diagram Events: En event kan enten starte en proces eller vre udfaldet af en proces. Trigger event (ekstern eller intern pvirkning) Outcome event

Proces-diagram Stores (lagre): Stores gemmer/opbevarer fysiske og ikkematerielle opbjekter Anvendes kun ved vigtige lagre Lager til opbevaring af fysiske ting Lager til opbevaring af ikke-fysiske ting (data) Proces-diagram (Opbygning) Definer det forretningsomrde (problemstillingen), som procesdiagrammet skal beskrive

Opret (hierarkiet af) organisationsenheder Lav et proces-diagram af de primre processer indenfor problemstillingen Identificer de trigger events, som medfrer udfrelsen af arbejdsprocesser Proces-diagram (Opbygning) Foretag en open down i de primre processer for at at lave de proces-diagrammer, som udgr de primre processer. System Proces Modeling

System Proces Modeling indebrer at man skal se p de tekniske krav, der skal stilles til en lsning/applikation baseret p procesmodellerne, der laves under Business Proces Modeling. Der ses herunder p om processer er (skal vre) automatiserede eller manuelle. Funktions-diagram Et funktionsdiagram viser en hierarkisk model af, hvordan en virksomheds funktioner hnger sammen.

Funktionsdiagrammet er en anden synsvinkel p det samme omrde, som det procesdiagrammet afspejler. Funktions-diagram Indkb Produktion Salg

Funktions-diagram P det overliggende niveau er funktioner en samling af relaterede aktiviteter. Eksempler p funktioner er: Salg, marketing, regnskab, indkb etc. Der er (oftest) ikke et et-til-et forhold mellem processer og funktioner p de overliggende niveauer.

Funktions-diagram Funktionerne p det laveste niveau i funktionsdiagrammet kaldes elementre forretnings-funktioner, og der er et et-til-et forhold mellem disse og processerne i et proces-diagram. Funktions-diagram Hvis proces-diagrammerne er udviklet frst, vil man kunne genfinde et proces-hierarki i Funktions-diagram-programmet.

Dette skal ikke forveksles med et egentligt funktionshierarki. Da proces-diagrammer ofte er tvrfunktionelle krver det en re-parenting af funktioner for at samle processerne, som hrer til samme funktion. Funktioner og processer Indkb

Hndelse Produktion Salg Ydelse Funktions-diagram Opbygningen af et funktions-/applikationshierarki Funktions-/applikationshierarki

Proceshierarki Tag imod ordre Salg Indkb Lager Funktions-diagram

Nogle funktioner vil ofte vise sig at vre relativt ens, fordi de stammer fra processer, som ofte er enslydende. Det er hensigtsmssigt at eliminere disse common funktions i applikations-hierarkiet, og i stedet have en enkelt master funktion, som de andre henviser til. Funktions-diagram Hvor et funktionshierarki bestr af alle anvendte funktioner s indeholder et

applikationshierarki kun de funktioner (processer) der har relevans for udviklingen af den endelige applikation/lsning. Ingen manuelle funktioner og Decision Points Applikationshierarkiet er udgangspunktet for opbygningen af en applikation i APEX. Fra applikationshierarkiet kan de enkelte funktioners pvirkning af entiteter i E/Rdiagrammet direkte fastlgges. CRUD-matrix

Funktioners relation til entiteter kan ogs fastlgges i en CRUD-matrix, (Create, Retrieve/Read, Update og Delete). Create = Insert Retrieve = Select Funktion A Funktion B Entitet A Entitet B

CRUD CRUD CD Entitet C CR Entitet D

CRUD Entitet E Funktion C R UD

Designer, repositorie og database DATABASE (orcl) Designer-repository E/R-diagram Entiteter/attributter Tabeller CRUD Proces-diagram

Proces- og Funktions- Funktions-diagram elementer APEX

Recently Viewed Presentations

 • Diapositive 1

  Diapositive 1

  Ces temps-là étaient sans pitié pour les tièdes, les rebelles, les boutonneux sans foi qui n'avaient pas appris leur catéchisme et qui avaient eu le malheur de naître dans des foyers où le père était ivrogne ou incroyant. Ces enfants-là...
 • Digital Design - Donald Bren School of Information and ...

  Digital Design - Donald Bren School of Information and ...

  Digital Design Chapter 4: Datapath Components Slides to accompany the textbook Digital Design, First Edition, ... Parallel Load Add 2x1 mux to front of each flip-flop Register's load input selects mux input to pass Either existing flip-flop value, or new...
 • Writ 300 - University of Baltimore

  Writ 300 - University of Baltimore

  Writ 300. Michael Shochet. [email protected] 6. 9. Authority. Who is the author? What are his/her credentials? Who is the publisher/sponsoring agency? Is the publisher/sponsor reputable? Accuracy. Are there spelling/grammar errors? Has it been fact checked?
 • 슬라이드 1 - Tistory

  슬라이드 1 - Tistory

  한국산업규격(KS) 제ㆍ개정안 절차 ASME KS A S M E KS B 6750 구분 대 분 류 UG, UW, UF, UB, UCS, UNF, UHA, UCI, UCL, UCD, UHT, ULW, ULT UHX, Mandatory Appendix, Nonmandatory Appendix 일반사항 재료 설계 제작 시험 및...
 • English SOL Institute Elementary Nonfiction Reading Strand Nonfiction

  English SOL Institute Elementary Nonfiction Reading Strand Nonfiction

  English SOL Institute Elementary Nonfiction Reading Strand Nonfiction - Before, During and After Tonya W. Parker [email protected] * * Elementary Nonfiction Reading Nonfiction comprises at least half of what students read Content area lessons should reflect integrated English SOL within...
 • Burns/Dudley/Marrero Sept. 10-14, 2018 We will continue working

  Burns/Dudley/Marrero Sept. 10-14, 2018 We will continue working

  We will be reading a short story this week titled, "Hattie's Birthday Box."Vocabulary in binder. 1st Nine Week Language Skills: conjunctions, prepositions, interjections, commas in a series, context clues, Greek and Latin roots. 4-H Mtg. September 17th.
 • Sigmund Freud

  Sigmund Freud

  works to suppress all unacceptable urges of the id and struggles to make the ego act upon . set . standards rather that upon realistic principles. The . superego is present in the . conscious and . unconscious. According to...
 • Godwin and Malthus Mark Philp Rousseau/Federalists Godwin/Malthus The

  Godwin and Malthus Mark Philp Rousseau/Federalists Godwin/Malthus The

  November 1789 Richard Price's Discourse on the Love of Our Country. November 1790 Edmund Burke's Reflections on the Revolution in France. December 1790 Wollstonecraft Vindication of the rights of Men. ... Philp, Mark Company: