Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint

Digitln vukov materil zpracovan v rmci projektu EU penze kolm Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0386 SHL Frdlant.modern koly kola: Stedn kola hospodsk a lesnick, Frdlant Blkova 1387, pspvkov organizace ablona:

Sada: III/2 VY_32_INOVACE_jL.1.48 Vytvoeno: Oveno: 22. 5. 2013 24. 5. 2013 Tda:

1. VE Francouzsk literrn klasicismus Molire ivot a dlo Vzdlvac oblast:Jazyk a jazykov komunikace. Pedmt: esk jazyk a literatura Ronk:

1. Autor: Mgr. Martina Sedlov asov rozsah: 1 vyuovac hodina Pomcky:

dn Klov slova: Molire, komedie, fraka, Tartuffe, Lakomec, Zdrav nemocn, Misantrop, Don Juan Anotace: k se z prezentace dozv o ivot a nejvznamnjch Molirovch dlech . V zvru prezentace se nachz test pro zopakovn ltky formou otevench otzek. Francouzsk literrn klasicismus Molire ivot a dlo

Molire (1622-1673) vlastnm jmnem Jean-Baptiste Poquelin, francouzsk herec, spisovatel a dramatik obdob klasicismu zabval se tzv. nzkm dramatem, pedevm komedi a frakou. protoe ve svch hrch kritizoval a zesmoval

spolenost (pedvdl mravy sv doby), dostval se do astch spor s krlovskm dvorem klasik svtov komedie kritick pohled na skutenost, satirick obraz nedostatk, vsmch lidskm slabostem; smrn een konfliktu hrdinov pojati satiricky i humorn (sympatie divk) politick satirick hra jazyk: ver i prza, prost mluva

kritika zpornch lidskch vlastnost: Lakomec - lichv Harpagon, schopn pro penze obtovat vechno (harpago=koistnk) Don Juan - pokryteck lechtic; kritika rozmailosti Misantrop - neptel lid; kritika vypotavosti lechty Zdrav nemocn - tok na arlatnstv, sobectv, pokrytectv lka Kritizovn za poruovn klasicistnch norem a za nemorlnost Nmty ena ve spolenosti a v rodin

Cynismus lechty, lakota, svatoukovstv. Pokrytectv Vvoj od jednoduch fraky k velk charakterov komedii v postav dona Juana Molire karikoval dobov neesti a chyby lechtice, pedevm krajn individualismus, cynick pohrdn lidmi i odpor k uznvanm autoritm (k otci, vladai i Bohu). Molire donu Juanovi ponechal pouze drzou smlost a smysl pro stavovskou hrdost.

v Sganarellovi se propojuj ctnosti obyejnho poctivho lovka s pokivenost sluhy komedie vyho stylu, hra psna przou, venkovsk prosted - jadrn reln prosted s dialektem z blzkosti Pae. Don Juan vzbudil nevoli crkevnch a dvorskch kruh a na krlv pokyn byl staen. Na scnu se vrtil a po Molierov smrti ve volnm (a verovanm) zpracovn T. Corneillem pvodn text se ve Francii hrl teprve v 19. stol.

Na Molirovu hru navazuj nap. G. G. Byron, A. S. Pukin, B. Brecht, M. Frisch aj. Don Juan je i hrdinou opery W. A. Mozarta (1787) drama bylo zfilmovno ji za nm ry A. Capellanim (1910) aj. Misantrop - insc. 1666, 1667 verovan francouzsk tragikomedie obdob klasicismu spojujc prostedky charakterovho dramatu s konverzanm stylem Hlavn hrdina Alcest = misantrop = typ vzdlance,

citlivho lovka, zastnce pravdy, z nho spolenost uin neptele lidstva = misantropa poznv petvku, fale, vypotavost lechty Alcest je nositelem konfliktu - je nekompromisnm zastncem pravdy a souasn vniv miluje enu, kter zde zosobuje kritizovan jevy spoleenskou petvku, pomlouvanost, le, patolzalstv, nevru atd. Ukzka ze hry: Alcest: Ne, ctm oklivost k vem lidem bez rozdlu. K tm proto, e jsou zl bez mon npravy,

a k onm proto pak, e k zlm jsou laskav, e nechovaj k nim t svat nenvisti, jak pat jist tm, kdo jsou v sv dui ist. Tartuffe neboli Podvodnk - insc. 1664 klasicistn komedie, charakterov drama Tartuffe pokryteck, zitn, bezcharaktern, vychytral pokrytec a podvodnk, kter pedstr nboenskou horlivost. Chce j zastt sv sil zskat majetek a pln zniit rodinu bohatho mana, dvivho slabocha Orgona.

M. pouil klasick alexandrin, bitk spd dialog, jejich satir, vhu i pm sdlnost, poprv uvedena 1664 ve Versailles. Satir. zobrazen praktik Sv. kabaly vak zpsobilo - pes pze Ludvka XIV. - zkaz hry. T. si tm vyslouil rychl ohlas v cizin (1666 dala jeho opis nap. vd. krlovna Kristina) V T. najdeme pejat motivy z Boccaccia, Dantovy Bosk komedie a ze Scarronovch Pokrytc Zfilmovno ji za nm ry, novji C. Mayerem (1963)

a G. Depardiem (1984) Ukzka ze hry: Ne, ped zlm jazykem nechrn dn tt - a tak je nejlep nechat ho klevetit. Na svoji morlku si musme dbt sami a vechny pomluvy, ty nechme pomluvami." Zdrav nemocn (1673) nr komedie-balet hra o 3 jednnch hlavn postava Argan tyranizuje rodinu i okol chorobnou hypochondri

pedstavuje v Molirov tvorb osobit typ divadelnho nru, v nm se uplatuj prostedky charakterov komedie (Argan se stal v dram. literatue typem hypochondra, jako lakomec Harpagon nebo svatouek Tartuffe). formou sobeck tyranie se stv kult vlastnho zdrav Doktorsk komedie maj bohatou divadeln tradici, sahaj a do stedovku a odtud vedou pes komedii dell'arte k Molirovi, kter si v tto he s touto ltkou pohrl nejen

v rovin situan, ale i jazykov (opr se kontrast mezi skutenou hloupost a eovou okzalost, zejmna v charakteristice otce syna Diafoira vyuv komicky umle vytvoench charakterizanch jmen Diafoirus = prjem, Purgon = projmadlo, Fleurant = muchal, not Bennefoi = podvka, ejd, ale i Beline = podvodnice). Autorsk zmr: Molire zrove ponechal ve he prostor pro vn podtext, obecnj vpovdi o skutench i falench hodnotch lidskho ivota

Satira proti arlatnm mla tragikomickou dohru, Molire zemel tsn po jedn z reprz (hrl Argana), lkai mu odmtli poskytnout pomoc poheb - dky nenvisti crkve, ji si vyslouil Tartuffem - byl prakticky tajn. Zfilmovn 1979 T. Cervim Opakovn Uvete nzvy nejznmjch Molirovch her. Lakomec Tartuffe

Misantrop Don Juan Zdrav nemocn Jak se jmenuje hra, ve kter je hlavnm hrdinou Alcest? Misantrop Charakterizujte hlavn postavu hry Misantrop. Typ vzdlance, citlivho lovka, zastnce pravdy, z nho spolenost uin neptele lidstva = misantropa.

Kdo je Tartuffe? Pokryteck, zitn, bezcharaktern, vychytral pokrytec a podvodnk, kter pedstr nboenskou horlivost. Co Molire kritizuje ve he Don Juan? Ve he kritizuje cynismus, rozmailost, povenost a pokrytectv lechty. Jak je hlavn mylenka hry Zdrav nemocn? Kult vlastnho zdrav se stv formou sobeck tyranie.

Jakm nrem je hra Zdrav nemocn? Komedie balet. Pouit zdroje Obrzky: Molire - podobizna. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2013 [cit. 2013-07-08]. Dostupn z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Moli%C3%A8re _-_Nicolas_Mignard_%281658%29.jpg

KONEC Navazujc prezentace: VY_32_INOVACE_ jL.1.49 Molire - Lakomec Pokud nen uvedeno jinak, jsou pouit objekty vlastn originln tvorbou autora. Materil je uren pro bezplatn pouvn pro poteby vuky a vzdlvn na vech typech kol a kolskch zazen. Jakkoliv dal vyuit podlh autorskmu zkonu. Veker vlastn dla autora (fotografie, videa) lze bezplatn dle pouvat i it pi uveden autorova jmna.

Recently Viewed Presentations

 • Introduction to OS (414) - University of Pittsburgh

  Introduction to OS (414) - University of Pittsburgh

  A process/thread is active, while a program is not. ... Intro to OS CUCS Mossé Processes and Threads (cont) Thread (lightweight process) of a process share some resources (e.g., memory, open files, etc) Threads have their own stack, IP, local...
 • How to write and cite Chicago 16th edition style

  How to write and cite Chicago 16th edition style

  Master's thesis, Florida State University, 2007. Main body basic format. Main body should be double-spaced, 12pt font, Times New Roman. Blocked quotes are indented and are single-spaced. Page numbers on top right-hand corner, except on the title page. ... Purdue...
 • Writing Tips - California State University, Bakersfield

  Writing Tips - California State University, Bakersfield

  APA Formatting Tips CSUB Department of Nursing Policy CSUB Department of Nursing 2014*
 • eReaders in the Academic Library Richard Hayman Reference

  eReaders in the Academic Library Richard Hayman Reference

  eBooks in Canadian Academic Libraries. Expenditures on Electronic. Monographs as % of Total. Monographs. PRINT MONOGRAPHS. 12.7 87.3. In Canadian academic libraries, expenditures on electronicmonographs as a percentage of total monographs is 12.7% on average (mean).
 • Program Kick-off

  Program Kick-off

  In addition, advise that you'll be providing a brief introduction to the PMO and their list of services the program could take advantage of, as well as the project & program management methodologies if these items are new to the...
 • Mental Capacity - Hertfordshire

  Mental Capacity - Hertfordshire

  ability to make a decision and to take action based on that decision. The medical dictionary defines a person with capacity as: "Someone that has sufficient understanding and memory to comprehend the situation a person find themselves and the nature,...
 • Electrical Safety - Houston Community College

  Electrical Safety - Houston Community College

  The most common electrical meters used are the volt-ohm-milliammeter and the clamp-on ammeter. Electric Meters An electric meter is a device used to measure some electrical characteristic of a circuit. The most common types of electric meters are the voltmeter,...
 • School Board Budget Presentation

  School Board Budget Presentation

  Financial Management Workshop Presentation to Providence School Board November 22, 2010 Mail/Warehouse * Mail/Warehouse - Duties and Responsibilities * Manage the textbook inventory system (Destiny) for public and non-public schools Manage the distribution of 5,000 text books distributed to 50...