Wykorzystanie GE w handlu midzynarodowym, logistyce i transporcie

Wykorzystanie GE w handlu midzynarodowym, logistyce i transporcie

Wykorzystanie GE w handlu midzynarodowym, logistyce i transporcie Program wykadw Wprowadzenie do GE Podstawy marketingu internetowego Rozwizania e-commerce Patnoci w Internecie Wykorzystanie GE w handlu midzynarodowym, logistyce i transporcie O czym dzisiaj bdzie? dlaczego wdraamy GE w handlu midzynarodowym?

kierunki w rozwoju GE w handlu midzynarodowym wymogi i przeszkody we wdraaniu GE modele obiegu informacji w rodowisku elektronicznym Uzasadnienie wdraania GE w handlu midzynarodowym, transporcie i logistyce nastanie ery ery nastanie spoeczestwa spoeczestwa informainformacyjnego cyjnego

ewolucja ewolucja roli wzw wzw roli transportowych transportowych przemiany przemiany w handlu handlu w wiatowym wiatowym wdraanie

wdraanie koncepcji koncepcji logistycznych logistycznych Uzasadnienie wdraania GE w handlu midzynarodowym, transporcie i logistyce nastanieery ery nastanie spoeczestwa spoeczestwa informainformacyjnego cyjnego

wdraanie wdraanie koncepcji koncepcji logistycznych logistycznych potrzeba potrzeba usprawniania usprawniania obiegu informacji informacji obiegu ewolucja ewolucja roliwzw

wzw roli transportowych transportowych przemiany przemiany whandlu handlu w wiatowym wiatowym Bariery w obrocie midzynarodowym intencjonalne

niezamierzone infrastrukturalne wynikajce ze sprawnoci systemu zarzdzania powodowane przez czynnik ludzki wynikajce ze sprawnoci systemu informacyjnego zwizane z procedurami

dokumentowymi zwizane ze sprawnoci techniczn przepywu informacji zwizane z brakiem standaryzacji i kodyfikacji wynikajce z poziomu technologii Potencjalny zakres obrotu midzynarodowego

Bariera infrastrukturalna Bariera ludzka Bariera proceduralna Realny zakres obrotu midzynarodowego Uproszczony model obiegu informacji w handlu midzynarodowym Przemiany w handlu midzynarodowym zmiana filozofii zarzdzania przyspieszenie tempa wymiany wzrost roli informacji w rozwoju

gospodarek powstawanie acuchw logistycznych i transportowych Skutki przemian w handlu midzynarodowym ronie rola SME o specyficznych wymogach i moliwociach liczba uczestnikw wymiany handlowej jest wiksza wsppraca pomidzy uczestnikami jest bardziej dorana wymiana informacji jest szybsza w zwizku z wymogami acucha logistycznego Natenie wymiany informacji

pomidzy podmiotami obrotu midzynarodowego Uczestnicy wymiany informacji Koszt poczenia/ z Raze m 2 4 5

45 1 Rodzaj poczeni a zamiejscow e zagraniczn e miejscowe 0,29 0,29

3 miejscowe 0,29 0,87 7 miejscowe 0,29 2,03

Liczba komunikat w zaadowca otoczenie zaadowca zaadowca w innym porcie zaadowca urzd celny zaadowca transport ldowy zaadowca zarzd portu agent urzd morski 2 2

miejscowe 0,29 0,58 agent zaadowca zaadowca (wewntrzne) zaadowca agent 5 miejscowe 0,29

1,45 5 miejscowe 0,29 1,45 7 miejscowe 0,29

2,03 41 - Razem 9 57,7 Gotowo danego przemysu do wprowadzania GE mierzymy: poziomem rozdrobnienia rynku kupujcego elastycznoci poday i popytu

liczb dokonywanych transakcji stopniem skomplikowania procesu transakcji poziomem kosztw wyboru dostawcy i przekierowania procesw poziomem kosztw zmiany dostawcy Podatno produktu mierzymy poziomem standaryzacji produktu dynamik jego ceny poziomem mary trwaoci produktu Podatno rnych przemysw na wprowadzanie GE Kierunki rozwoju GE w handlu

midzynarodowym, transporcie i logistyce powstawanie systemw rodowiskowych tworzenie portali powstawanie rynkw elektronicznych powszechniejsze wykorzystanie Internetu i przy zachowaniu standardw klasycznej EDI wiksza dostpno technologii informacyjnych poprzez korzystanie z outsourcingu IT i ASP korzystanie z technologii mobilnych integracja technologii nowych i tradycyjnych

Powstawanie systemw rodowiskowych rwny dostp do informacji szerokie krgi beneficjentw kwestia lidera spoecznoci rola administracji centralnej Integracja systemw informacyjnych uczestnikw podniesienie stopnia integracji odejcie od sekwencyjnoci dziaa redukcja stopnia niepewnoci likwidowanie wysp technologicznych elektroniczne platformy logistyczne Powstawanie portali

i rynkw elektronicznych wzrost liczebny dojrzewanie konsolidacja charakter komplementarny wzgldem usug tradycyjnych Rynki elektroniczne na przykadzie portowo-morskich rynki ofert dla agentw rynki czarterowe rynki paliw dla statkw AsiaShip, CargoD2D,

CargoFinder, CargoNow, CargoSphere, Celarix,ETransport, Freight Market, Freight Traders, FreightDesk, Freightgate, GloMap, GoCargo, INTTRA, NedCargo, NeoModal, PriceContainer, QuoteShip, Shipping-Auction, Singapore National Shippers Council, Tradiant Rynki elektroniczne na przykadzie portowo-morskich rynki ofert dla agentw rynki

czarterowe rynki paliw dla statkw Baltic Exchange, Cargobiz.com, Chartering Solutions, CR Weber, Gotomar, Internet Shipping Group, Laycan, Levelseas, Marine-net, ejan, SeaLogistics, Shipbrokering, Shipbroker Exchange, Shipbuysell, Shipping-direct, Shipping.net, Virtualchartering, Worldfixture.com

Rynki elektroniczne na przykadzie portowo-morskich rynki ofert dla agentw rynki czarterowe rynki paliw dla statkw Bunkerworld, Efueloil, OceanConnect, SmartBunkers Powszechniejsze wykorzystanie Internetu przy zachowaniu standardw klasycznej EDI EDI FACT/

VAN XML/ I nternet Stan standaryzacji komunikatw Pena, powolny dalszy rozwj Znikomy, szybki rozwj Bezpieczestwo obsugi komunikatw Pena, konieczny operator VAN rednia, zalena od

stopnia zabezpieczenie I nternetu Zakres automatyzacji procesw biznesowych u partnerw Okrelone s zunifikowane procesy przetwarzania / wykorzystania komunikatw Znikomy kadorazowe dopasowanie (uzgadnianie midzy partnerami)

Charakter wsppracy partnerw Dugotrwaa, cile ustalona wsppraca Dowolna elastyczne doczanie nowych partnerw Koszty trudnoci w implementacji Wysokie, uzasadnione du liczb dokumentw

(komunikatw) rednie na etapie implementacj i, niskie po wdroeniu. Upowszechnianie si outsourcingu IT i ASP dostp do najnowszych wersji oprogramowania znikomy koszt pocztkowy wdroenia aplikacji przewidywalno kosztw eksploatacji mniejsze wydatki na sprzt komputerowy mniejsze wydatki zwizane z utrzymywaniem personelu dziau IT wyszy poziom bezpieczestwa przechowywanych danych,

zdalny dostp do danych i oprogramowania z dowolnego miejsca i o dowolnej porze Upowszechnianie si outsourcingu IT i ASP Warunki rozpowszechnienia si: poziom stawek za dzieraw oprogramowania stopie zaufania do dostarczyciela przechowujcego na swoim serwerze dane klienta nieskrpowany i tani dostp do Internetu wiksze rozpropagowanie usug ASP uregulowanie zasad korzystania z usug ASP Powszechniejsze korzystanie z usug mobilnych

Przyczyny: odbiorca i nadawca informacji czsto przemieszcza si czas ma dla nich znaczenie krytyczne przesyane informacje s zwize stopie poufnoci nie jest wysoki Integracja nowych i tradycyjnych ICT rny poziom funkcjonalnoci rny poziom dostpnoci kanay informacyjne: ewoluuj przenikaj si zanikaj

podstawa - rnorodno Wymogi i cechy obiegu informacji w handlu midzynarodowym informacja musi wyprzedza obsug fizyczn i by dostpna na bieco jako informacji jest rwnie wana jak czas zestawy danych powtarzaj si wikszo dokumentw ma charakter powiadomie wysoki poziom formalizacji powtarzalno i standardowo Przeszkody we wdraaniu GE w handlu midzynarodowym

niepodatno na zmiany rozdrobnienie hermetyczno istniejcych systemw informacyjnych uprzedzenia Modele obiegu informacji w rodowisku elektronicznym potrzeby rozwijanie wsppracy midzyorganizacyjnej (interoperability) dzielenie si informacj i polepszania jej przejrzystoci autoryzacja i monitoring obiegu informacji wspomaganie podejmowania decyzji

Modele obiegu informacji w rodowisku elektronicznym zaoenie wsppraca pomidzy uczestnikami obrotu midzynarodowego wasno informacji i jej umiejscowienia okrelenie przywilejw dostpu do danych i autoryzacji wspomaganie procedur biznesowych Modele obiegu informacji w rodowisku elektronicznym Web Interface Urzd celny

Komunikaty HTTP Unified Messaging System TP HT EDI Ko m un ik a

Web Interface EDI Przewonicy Web EDI ty Spedytorzy Track and Trace Komunikaty Operator

terminal u Web Interface EDI Linia eglugowa (Agent) Translator EDI rozszerzony model scentralizowany oparty na EDI

Modele obiegu informacji w rodowisku elektronicznym Przewonicy ldowi Urzd celny dBase dBase Broker centralny (np. Urzd celny) Serwer autoryzujcy Repozytorium Operatorzy

terminali dBase dBase Spedytorzy dBase Agenci linii eglugowych model oparty na rozproszonych bazach danych Modele obiegu informacji w rodowisku elektronicznym Przewonicy

ldowi Urzd celny Broker centralny ASP dBase dBase Operatorzy terminali dBase Spedytorzy

dBase Agenci linii eglugowych model z wykorzystaniem dostarczyciela usug aplikacyjnych (ASP) Warunki rozwoju GE w polskim handlu midzynarodowym stabilno warunkw funkcjonowania przedsibiorstw tradycje wsppracy informatyzacja i rozwj usug telekomunikacyjnych integracja systemw informacyjnych

podniesienie wiadomoci Krtkie powtrzenie podstawowych poj KATEGORIE GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Biznes biznes (B2B) Biznes konsument (B2C) Biznes instytucje publiczne (B2A) Konsument instytucje publiczne (C2A) OBROTY E-COMMERCE W EUROPIE ( MILIARDY $ ) 1088

INNE B2B B2B eMARKETPLACE B2C 509 214 82 20 1999 rdo: GARTNER 41 2000 2001

2002 2003 2004 RYNEK ELEKTRONICZNY WIRTUALNY OBSZAR HANDLOWY, W KTRYM TRANSAKCJE ZAWIERANE S ZA POREDNICTWEM SIECI ISTNIEJ ELEKTRONICZNE ANALOGIE WSZYSTKICH ELEMENTW, Z JAKICH SKADA SI RYNEK KONWENCJONALNY RODZAJE RYNKW B2B

horyzontalne wertykalne towarowe biznesowo-usugowe zintegrowane publiczne prywatne GWNE ROZWIZANIA W ZAKRESIE E-RYNKW aukcje serwisy ogoszeniowe sklepy internetowe Elektroniczne pasae handlowe rynki wirtualne giedy

instytucjonaln przetargi e targi DOKONYWANIE ZAKUPW ON-LINE odsetek Internautw dokonujcych zakupy 25% 20% 15% 10% 5% 0% 01.03 03.03

05.03 07.03 09.03 11.03 01.04 badanie INTERBUS, za Internet, 04/04 GRUPY TOWARW KUPOWANE W INTERNECIE (TOP 10) ksiki art. elektroniczne ubrania

sprzt komputerowy myzyka, pyty kompaktowe przybory toaletowe/ kosmetyki zabawki/ gry sprzt RTV oprogramowanie komputerowe artykuy sportowe 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% badanie INTERBUS, za Internet, 04/04 ZNAJOMO WSPOMAGANA PORTALI

I SERWISW INTERNETOWYCH (I kw. 2004) ZNAJOMO WSPOMAGANA PORTALI I SERWISW INTERNETOWYCH (IV kw. 2003) KORZYCI Z E-HANDLU B2B w % transport przemys papierniczy przemys naftowy i przemys metalowy przemys lotniczy hutnictwo przemys chemiczny produkcja elektroniki pprodukty i surowce ochrona zdrowia

media i reklama czno lenictwo i przemys drzewny informatyka grnictwo biotechnologie i farmaceutyka do od 0 10 20 30

40 50 za: Business Week Stan B2B w Polsce w 2003 warto transakcji w Internecie w Polsce 3 mld z funkcjonowao ponad 30 gied i aukcji tendencje coraz wicej rynkw B2B przynosi zyski coraz wicej skupiaj podmiotw przedsibiorstwa korzystaj coraz czciej wymierne korzyci

Jak pacimy w Internecie? przelew za pobraniem karta kredytowa elektroniczne systemy patnoci Elektroniczny pienidz relacje bezpieczestwo/wysoko kwoty akceptowalno prostota uycia przenaszalno powinien generowa niskie koszty dodatkowe

anonimowo moliwo kontroli Elektroniczne systemy patnoci CyberCash CyberCoin DigiCash OnetPortfel karta CitiConnect MikroPatnoci Bezpieczestwo systemw patnoci Dziaania identyfikacja Narzdzia autoryzacja

kryptografia autentyczno podpis (PIN, TAN) elektroniczny integralno informacji poufno Podstawowe typy systemw kryptograficznych algorytmy symetryczne (klasyczne) algorytmy asymetryczne (klucza publicznego) rdo: K. Gaj, K. Grski, A. Zugaj, Elementarz kryptologii, ENIGMA Systemy Ochrony Informacji, Warszawa 1999, s. 9

Algorytmy symetryczne - problemy jak przekaza klucz??? konieczno uzgodnie dua liczba uczestnikw = dua liczba kluczy N(N-1)/2 100(100-1)/2=4500 Algorytmy asymetryczne przeksztacenia (szyfrowanie i deszyfrowanie) rne nie ma problemu uzgadniania kluczy czna liczba kluczy mniejsza Podpisy cyfrowe

odwrotno klucza publicznego: nadawca generuje wiadomo tworzy skrt podpisuje kluczem prywatnym warto skrtu czy wiadomo i podpis przesya wiadomo odbiorca rozdziela wiadomo i podpis tworzy skrt wiadomoci deszyfruje kluczem jawnym i porwnuje Kanay dostpu w e-bankowoci telefon e-mail WAP SMS

Do zobaczenia na egzaminie!!! dr Aleksandra Wrona p. 318

Recently Viewed Presentations

 • An OFDM based solution anticipating the convergence between ...

  An OFDM based solution anticipating the convergence between ...

  An OFDM based solution anticipating the convergence between next G of high rate WPANs and WLANs: HIPERPAN? Marc de Courville Broadband Systems and Technologies Research Lab Motorola Labs - Paris/ CRM Communication Systems and Technologies Labs ...
 • Mayflower Compact

  Mayflower Compact

  In the name of God, Amen. We whose names are under-written, the loyal subjects of our dread sovereign Lord, King James, by the grace of God, of Great Britain, France, and Ireland King, Defender of the Faith, etc.
 • Welcome Beta Club Members! January 26, 2016 Tuesday

  Welcome Beta Club Members! January 26, 2016 Tuesday

  Don't Forget: If you plan to complete a service project that is NOT listed on the Beta Club E-Chalk page, then you must complete an APPROVAL FORM. Located under " Resources " on E-Chalk. Please don't assume that all service...
 • The JOY of FORGIVENESS - Navarre Church of Christ

  The JOY of FORGIVENESS - Navarre Church of Christ

  David Experienced JOY of FORGIVENESS. Forgiveness from God ALWAYS conditional! Rom 6.1; Heb. 10.26-29. B. Forgiveness from God is always conditional. 1. One is not forgiven simply because he quits practicing a sin.
 • Stress, Diabetes and Hypertension

  Stress, Diabetes and Hypertension

  [Chart for pulse rates per minute defined by age groups for moderate activity and vigorous activity]. MOVE! ... Heisler, M., Resnicow, K. (2008). Helping patients make and sustain healthy changes: a brief introduction to motivational interview in clinical diabetes care...
 • Prilona oznaka mjesta Gdje sjedi Tkodijete? sjedi? Promotri

  Prilona oznaka mjesta Gdje sjedi Tkodijete? sjedi? Promotri

  P. Maleno dijete sjedi na majčinu krilu. Maleno dijetesjedi na majčinu krilu. S. Gdje. se radnja vrši? Maleno dijete sjedina majčinu krilu. POM. Priložna oznaka mjesta. Što u rečenici . izriče. zaokruženi skup riječi . na majčinu krilu? Tko sjedi?...
 • 33.1 Explain why we forget. Herman Ebbinghaus was

  33.1 Explain why we forget. Herman Ebbinghaus was

  Retrieval Failure: although the information is retained in the memory store, it cannot be accessed.-Tip-of-the-Tongue: a retrieval failure phenomenon; given a cue, the subject says the word begins with the letter _. 33.1 - Explain why we forget.
 • Presentation Title Goes Here and Goes up to Two Lines

  Presentation Title Goes Here and Goes up to Two Lines

  TP OneLink Pro Dock. DisplayPort. DVI-I Port (w/VGA dongle) 4 USB 3.0 Ports. 2 USB 2.0 Ports. Ethernet Port. 90W ThinkPad AC . Adapter (Slim Tip) $79.99. 4XA0E97775. ThinkPad UltraSlim USB DVD Burner $ 59.99. 4X40E77324. ThinkPad Professional Backpack (for...