BAARISI Do.Dr. Burcu rmeci Nroloji A.D. Baars Toplumda

BAARISI Do.Dr. Burcu rmeci Nroloji A.D. Baars Toplumda

BAARISI Do.Dr. Burcu rmeci Nroloji A.D. Baars Toplumda en ok grlen yaknma Poplasyonda %90 Hekimlerin en sk karlatklar yaknma Hasta ve yaknlarnn en ok etkilendii yaknma Ba Arsnn Sosyo-ekonomik Boyutu

Hastala bal olmayan bu arl yaam, kiinin zel ve sosyal yaamn da olumsuz olarak etkiler Ev halknda honutsuzluk Sosyal evrede daha az aranan kii verimi, iinde ilerlemesi ve i gelirinde dme

Toplum genelinde i gc kayb lke ekonomisine yk Ba Arsnn Sosyo-ekonomik Boyutu Migrene bal ekonomik yk ABD ekonomisine yllk yk 1.4-17.2 milyar $ ngiliz ekonomisine yllk yk 280 milyon sterlin Trkiyede 50 Milyon YTL doktor ve tedavi gideri + i gc kayb) Migrene bal i gc kayb

Erkeklerde 5.6 gn Kadnlarda 6.7 gn Baarlarnn toplumda grl skl: Gerilim Baars

Migren Gz / sins hastalklar Sistemik infeksiyon Kafa travmas lalar ntrakranial tmr % % % % % % %

69 7-18 8 7 3 2 1 Ar Nedir?

Ar Vcudun belli bir blgesinden kaynaklanan Ar reseptrlerinin (nosiseptrler) traksiyon itilme, kompresyon, inflamasyon sonucu uyarlmas ile Kiinin gemiteki deneyimleriyle de ilgili Ho olmayan emosyonel bir duyumdur, davran eklidir Arya hassas yaplar Intrakranial yaplar

Venz sinsler Kortikal venler Bazal arterler n, orta, arka fossa duras Ekstrakranial yaplar Skalp kaslar ve damarlar Orbital yaplar, nazal ve paranazal boluklarn mukozalar D ve orta kulak yaplar Diler ve gingiva Arya hassas olmayan yaplar

Nosiseptr bulunmayan yaplar : Beyin parankimas Pia ve araknoid Konveksiteyi rten dura Koroid pleksuslar BAARILARI; A. Primer baarlar 1. Migren 2. Gerilim tipi baars 3. Kme ve dier otonomik trigeminal baarlar 4. Dier primer baarlar BAARILARI; B. Sekonder baarlar;

5. Kafa veya boyun travmas ile ilgili baarlar 6. Servikal vaskler bozukluklarla ilgili baarlar 7. Nonvaskler intrakranial bozukluklarla ilgili baarlar 8. Maddelerle veya braklmalar ile ilgili baarlar 9.

Enfeksiyonla ilgili baarlar 10. Homoestaz bozukluklarna bal baarlar 11. Kranium, boyun, gz, kulak, burun, sins, di, az veya dier yz veya kranyal yaplarla ilgili ba ve yz arlar 12. Psikiatrik bozukluklara bal baarlar BAARILARI; C. Kraniyal nevraljiler, santral ve fasiyal arlar ve dier baarlar; 13. Kranial nevraljiler ve fasyal arnn santral sebepleri 14. Dier baarlar, kranial nevraljiler, santral veya primer fasiyal arlar BA Tans

Ayrntl YK ve fizik muayene ile konulur Grntleme ve laboratuar tetkiklerinin yeri snrldr PRMER BA Altta yatan baka bir hastalk yok SEKONDER BA BA sebep olabilecek baka bir hastalkla yakn iliki BA yk zellikleri Arnn ilk balang ya veya zaman

<10 ya, 50 ya < Ne zaman balad, ne kadar sredir devam ediyor Arnn skl ve atak sresi Tekrarlyor mu?, Tekrarlama skl? Atan sresi? Srekli mi? Arnn lokalizasyonu

Tek/ift tarafl, frontal/temporal blgede? Gz ve evresinde Gz arkas ve evresine yaylan ar BA yk zellikleri Arnn iddeti ve karakteri Zonklayc, knt, batma-oyulma eklinde Hafif/orta/iddetli / rahatsz edici

Arnn gn iinde ortaya k zaman ve ekli Efor srasnda Sabahlar belirgin, akamlar belirgin Sabaha kar-uyku srasnda Uykuya baladktan birka saat sonra Arya elik eden zellikler

Bulant, k ve sesten rahatsz olma Gzde kzarma, kanlanma, yaarma, burun aknts Ense sertlii, bulant, kusma Ate Epilepsi nbetleri, nrolojik bulgular BA yk zellikleri Ary balatan veya ktletiren nedenler

Efor, ani ba hareketleri, ksrme, haprma Ban ne eilmesi Parlak k, grlt, ar kokular,hipoglisemi Alkol Mensturasyon dnemi Stress Ary geiren veya hafifleten nedenler

Karanlk, sessiz ortam, istirahat, uyku Karotis arteri zerine bas uygulanmas Kaslarn relaksasyonu BA yk zellikleri Tedaviye cevap, kullanlan ilalar ve ila alkanl Analjezik ve NSA ilalara olumlu cevap Kt ila kullanm alkanl

Ca+ kanal Blokr, nitratl ilalar Psikiyatrik zellikler ve sosyal durum Meslei alma artlar evresi / aile ilikileri / depresyon Hastann zgemi ve sistemik hastalk zellikleri

HT, Dolam yetm. Kalp-AC hastal Anemi DM/hipoglisemi BA yk zellikleri Soy gemiinde migren bulunmas 1. Derece akrabada varsa risk artar Arnn zaman iinde deiimi Giderek artan/azalan Arsz dnemlerde genel durum Normal? Anormal?

BAda Fizik Muayene Ayrntl nrolojik muayene Mental durum muayenesi Baarsnda Tehlike aretleri 1. Yaam boyunca hissedilmi olan ilk ya da en kt akut baars 2. Sistemik hastalkla aklanamayan atee elik eden akut baars 3. Sistemik hastalkla aklanamayan kusmaya elik eden akut baars 4. nceden var olan kronik fokal nrolojik bulgularn deitii ya da yeni fokal nrolojik bulgularn elik ettii baars

Baarsnda Tehlike aretleri 5. nceden bilinen kronik kognitif deiikliklerin dnda, mental durum anormalliklerinin elik ettii baars 6. Gzdibi muayenesinde Spontan venz pulsasyonun kaybolmas Papildem varl (artm intrakranyal basn?) Baarsnda Tehlike aretleri 7. Boyun fleksiyonunun arl, rotasyonunun arsz olduu akut baars (MK) 8. Srekli veya giderek ktleen subakut baars

9. Yallarda akut veya subakut baars 10. mmn basklanm, zellikle HIV-pozitif ya da HIV iin yksek riskli olgularda baars Primer Baarlar 1. Migren 2. Gerilim tipi BA 3. Cluster (kme) ve dier trigeminal otonomik BA Kronik paroksismal hemikrania SUNCT 4. Dier primer BA

ksrk BA Hipnik BA Seksel aktivite ile ilikili BA Ice cream baars Thunderclap baars Primer Baarlar Gerilim KmeCluster

Migren 1- Migren Snflama 1.1.Aurasz migren 1.2..Aural migren 1.2.1.Tipik aura ile giden migren 1.2.2.Tipik aural nonmigren ba ars 1.2.3.Baarsz tipik aura 1.2.4/5. Familyal/sporadik hemiplejik migren 1.2.6. Baziller migren 1.3.ocukluk dnemi periyodik sendromlar 1.3.1.Periyodik kusma 1.3.2.Abdominal migren

1.3.3.ocukluk dneminin benign paroksismal vertigosu 1.4. Retinal migren 1.5. Migren komplikasyonlar 1.5.1.Kronik migren 1.5.2.Migren statusu 1.5.4. Migrene bal enfarkt 1.6.Olas migren Migren Tan Kriterleri 1- Arnn sresi: 4-72 saat sreli 2-Aadakilerden en az ikisinin bulunmas a-Tek tarafl b-Zonklayc c-Orta ya da iddetli ar d-Fiziksel aktivite ile arda artma

3-Ar srasnda aadakilerden en az birinin bulunmas a-Bulant ve/veya kusma b-Ik ve grltden rahatsz olma 4-Muayene sonunda dier bir hastaln bulunmamas 5-Bu zelliklere uyan en az be atak bulunmas % of Migraine Patients with Triggers Physical Exertion 45% Skipping Meals 45%

Weather Changes 46% Changes in Sleep 52% Strong Ordors 55% Menstruation

68% Stress 72% 0% 10% Scharff et al., Headache 1995; 35:397-403 20% 30%

40% 50% 60% 70% 80% Aura (%10) Ardan 5-30 dakika nce arnn geleceini gsteren belirtiler En sk Grme alannda zikzak izgiler

Parlak renkli oynayan klar Kr noktalar Bulank grme Krk izgiler Buzlu cam arkasndan bakma Daha seyrek Konuma bozukluklar Tek tarafl motor ve duyusal yaknmalar Migren Tedavisi 1- Presipite eden faktrlerden kanma 2- Profilaktik tedavi 3- Atak tedavisi Migren Tedavisi

Presipite eden faktrlerden kanma DZENL YAAM Dzenli uyku, ne fazla ne eksik Dzenli gnlk egsersiz Dzenli beslenme Tetikleyici diyetten kanma

Oral konraseptif ? Migren Tedavisi Profilaktik tedavi 1. Beta Bloker Propanolol, timolol, atenolol,nadolol, metoprolol 2. Antidepresan Amytriptilin, nortriptilin, fluoksetin 3. Ca kanal blokerleri Flunarizin, Diltizem, verapamil

4. NSA ASA, ibuprufen, naproksen 5. Serotonin antagonistleri Siproheptadin, metiserjid 6. Antiepileptik ilalar Valproat, topiramat, gabapentin Migren Tedavisi Atak tedavisi

Karanlk oda Sessiz oda IV hidrasyon Antiemetik Kafein Migren Tedavisi Atak tedavisi ANALJEZK

ASA, asetaminofen (500-1500 mg) NSA (naproksen, diklofenak) Narkotikler (kodein) zel Migren ilalar Ergotamin tartarat, Dihidroergotamin 5-Hidroksi Triptamin agonistleri Sumatriptan, eletriptan, naratriptan, rizatriptan, zolmitriptan, almotriptan 2- Gerilim Tipi BA

Rahatszlk verici, knt, yaygn BA Genellikle leden sonralar ortaya kar Tm kafada, basn,arlk hissi eklinde Herhangi bir stresle balayabilir GTBA snflama Seyrek episodik GTB Sk episodik GTB Kronik GTB Muhtemel GTB

Gerilim Tipi BA Tedavi Atak tedavisi ASA, parasetamol, NSA, myorelaksan Profilaksi Amitriptilin, nortriptilin, imipramin Venflaksasin, bupropion, trazadon SSRI Fluoksetin, sertralin, paroksetin, citalopram Cluster tipi BA (Kme BA)

Ani ok iddetli Unilateral orbital, supraorbital veya temporalde 30-180 dk sreli Otonomik bulgular

Tek tarafta gzde yaarma Gz kapa demi Burun aknts Miyosis Ptosis Cluster tipi BA (Kme BA) Cluster tipi BA (Kme BA) Kme srasnda gnde 1-8 kez veya gnar Genellikle ayn saatlerde Genellikle uykudan uyandrr Her kme 1-6 hafta kadar srer, Kmeler arasnda birka hafta/ay/yl sren remisyon dnemleri vardr

Alkol, vazodilatatrler kme baarsn tetikler Kme BA Tedavi ATAK TEDAVS Oksijen inhalasyonu (6-8 lt/dk) Sumatriptan (sc) PROFLAKTK TEDAV

Ca kanal blokrleri (Verapamil, Flunerazin) Lityum karbonat Steroid Trigeminal Nevralji iddetli ar srasnda yz kaslarnda oluan ani kontraksiyonlar nedeni ile tic douloureuxda denmektedir iddetli, ksa sreli ve ani balangl ar Ar yzn bir yarsnda trigeminal sinirin dalm alanna uyar Spontan balayabilir veya bir tetik noktann uyarlmas

sonucu da ortaya kabilir Paroksismaldir, ar periyodlar zamanla sklar ve trigeminal daldan daha geni alanlara yaylr Trigeminal nevralji Tedavi Medikal tedavi Karbamazepin (%80-95 tedavi eder) Amitriptilin

Baklofen Klonazepam Antikonvlzan ajanlar Trigeminal sinirin lokal anestezik veya nrolitik ajanlarla blokaj Cerrahi tedavi ve perktan Gasser ganglionun

radyofrekans termokoaglasyonu Sekonder Baarlar Kafa travmas ile ilikili BA Kraniyal veya servikal vaskler bozukluklarla ilikili BA nme ile ilkili Rptre olmayan anevrizma ile ilikili Arterit ile ilikili Nonvaskler intrakraniyal lezyonlarla ilikili BA

ntrakraniyal tm Noninfeksiyz inflamasyon (sarkoidoz) Sekonder Baarlar Madde kullanm veya braklmasna bal olarak ortaya kan BA Homestaz bozukluklar ile ilikili BA Kranium, boyun, kulak, burun, boaz veya dier yz yaplarndaki bozuklukla ilikili ortaya kan BA Psikiyatrik kkenli BA Infeksiyonla ilikili BA Menenjit,ensefalit, abse Temporal Arterit (Dev Hcreli Arterit)

60 ya st Yeni balayan BA, unilateral akaklarda Grme bozukluu, ift grme ene klodikasyonu Beraberinde polimiyalji romatika? (kas ars, eklem sertlii) Son dnemlerde yorgunluk, kilo kayb, itahszlk gibi sistemik bulgular

Tan ve tedavi onemli KALICI GRME KAYBI Tan: Sedimantasyon, Temporal arter bx, doppler

Tedavi Steroid tedavisi Fibrinojen, CRP Subaraknoid Kanama Ani, ok iddetli bir BA Bilin kayb, KBAS bulgular, ense sertlii Anevrizma rptr

Recently Viewed Presentations

 • CS 21a - staff.alexu.edu.eg

  CS 21a - staff.alexu.edu.eg

  Algorithms Algorithm Analysis*
 • The influence of Teacher-Student Relationships and Teacher Feedback

  The influence of Teacher-Student Relationships and Teacher Feedback

  A mixed method approach combining quantitative and qualitative methods (Cresswell, 2009; Gorard and Taylor, 2004) collected students' self-reported perceptions of the mediating influence of science teacher behaviours and methods upon students' engagement with learning activities in a science learning environment.
 • Social Reasoning, Anxiety, and Collaboration with Rejected ...

  Social Reasoning, Anxiety, and Collaboration with Rejected ...

  It may be that associative information is stored in a lexical network, similar to Williams (1996) inter-lexical hypothesis. Therefore, associative information would always be accessed in semantic tasks because accessing word information would activate associative links.
 • Symbols on Maps

  Symbols on Maps

  Identify the symbol… High Voltage! Identify the symbol… No Smoking! Identify the symbol… Railroad Crossing Identify the symbol… Slippery When Wet Draw these common map symbols into your notebooks… bridge school church Post office P campsite Marsh/swamp/bog lake Railroad tracks...
 • Adapted from &quot;Infusing Knowledge about Work with English ...

  Adapted from "Infusing Knowledge about Work with English ...

  Jigsaw Activity Expert Groups Read Different Literary Selections Expert Groups will read the following excerpted selections: Learn your own culture and the cultures of your students. This is a global issue. As you read your selection, focus on the following...
 • Electrical Safety 1 1 Terminal Learning Objective Upon

  Electrical Safety 1 1 Terminal Learning Objective Upon

  Broken wire or plug on extension cord. Some of the most frequently. violated OSHA standards. Control - Ground Tools & Equipment. Ground power supply systems, electrical circuits, and electrical equipment. Frequently inspect electrical systems to insure path to ground is...
 • Diapositive 1 - ULiege

  Diapositive 1 - ULiege

  Anorexie Perte d'albumine au niveau des lésions Perte en cellules épithéliales Production de mucus et action hématophage éventuelle 2ème Doctorat - Les maladies parasitaires des bovins L'ostertagiose Ostertagia ostertagi est le nématode le plus fréquent et le plus important chez...
 • EMS Update 2006 - Los Angeles County, California

  EMS Update 2006 - Los Angeles County, California

  A reliable tool used to predict difficult direct laryngoscopy. ... Dentures are generally left in place unless they are loose (Better face seal with a BVM if they are left in place) N - Neck. Spinal precautions. ... EMS Update...