Marketinki fokus, 23.11.2006 Kako graditi BZ v sodelovanju

Marketinki fokus, 23.11.2006 Kako graditi BZ v sodelovanju

Marketinki fokus, 23.11.2006 Kako graditi BZ v sodelovanju s kulturno ustanovo primer SLOVENICA IVLJENJE Mag. Botjan Jenko, pomonik direktorja trenja in vodja marketinga [email protected]

Vsebina Predstavitev situacije Reitev/odloitev: graditev BZ s pomojo sodelovanja s kulturno ustanovo Pregled aktivnosti Prednosti Slabosti Rezultati Kako naprej

Marketinki fokus, 23.11.2006 Predstavitev situacije 3.1.2005 nastanek nove zavarovalnice - SLOVENICA IVLJENJE, z razdruitvijo od SLOVENICE Nepoznana BZ specializirane ivljenjske zavarovalnice z prepoznavno blagovno znamko produkta FONDPOLICA (prvo nalobeno ivljenjsko zavarovanje v Sloveniji) Omejen marketinki budget

KAKO ZAETI/nadaljevati? Marketinki fokus, 23.11.2006 Reitev/odloitev Nadaljevanje komuniciranja s poudarkom na produktu FONDPOLICA graditev korporativne blagovne znamke nove zavarovalnice s pomojo sodelovanja s kulturno ustanovo

Vzpostavitev stratekega in dolgoronega partnerstva z LUTKOVNIM GLEDALIEM LJUBLJANA presega klasine sponzorske oblike, saj je obogatena s socialno-humanitarnim donatorstvom Marketinki fokus, 23.11.2006 Korporativni slogan sodelovanja Marketinki fokus, 23.11.2006

v slovenskem okolju je edinstven primer tvornega soitja razlinosti v kulturnem in humanem poslanstvu, za obliko sodelovanja in doseganja skupnih ciljev subjektov s podroij gospodarstva, socialnega varstva, zdravstva in kulture. Marketinki fokus, 23.11.2006

Zakaj Lutkovno gledalie Ljubljana? Lutke so prvi pristen stik otroka z gledaliem. Prva izkunja, ki mora biti prijetna in hkrati izobraevalna. Lutke - pomemben subjekt procesov socializacije, ki pomagajo bogatiti mlade s pozitivnimi vrednotami, ki vzpodbujajo njihovo ustvarjalnost, kreativnost, izvirnost, ki torej soustvarjajo kulturno identiteto nekega naroda,

hkrati pa zabavajo, sproajo in razveseljujejo. Lutke na otrokih obrazih vedno priarajo nasmeh, iskrive poglede in zadovoljstvo. Marketinki fokus, 23.11.2006 Slogan sodelovanja povezava na produkt

Marketinki fokus, 23.11.2006 Drubeno odgovoren projekt Partnerstvo je prednostno namenjeno sooblikovanju lovekove osebnosti v najzgodneji dobi, bogatitvi njegovega kulturne oziroma duhovne biti. Pritegnili e: Zvezo prijateljev mladine Slovenije, z

namenom odpirati e tiste poti, ki vodijo do socialno ali kako drugae ogroenih segmentov mlade in najmlaje publike. Marketinki fokus, 23.11.2006 Klinini center Ljubljana pribliati lutkovne predstave obolelim v bolnicah in njim sorodnih ustanov, v katerih so otroci in mladi ljudje

primorani iveti za dalji as, vasih tudi celo ivljenje. Marketinki fokus, 23.11.2006 Aktivnosti Dnevnik, vsak etrtek Jana, 19.04.2005

Marketinki fokus, 23.11.2006 Jana, 10.05.2005 Marketinki fokus, 23.11.2006 Aktivnosti Jana, 26.04.2005 Marketinki fokus, 23.11.2006

Jana, 31.05.2005 Marketinki fokus, 23.11.2006 Jana, 23.08.2005 Marketinki fokus, 23.11.2006 Vzporedne aktivnosti

nateaj za NAJ OTROKI NASMEH Jana, 24.05.2005 Marketinki fokus, 23.11.2006 Vzporedne aktivnosti nateaj za NAJ OTROKI NASMEH

Jana, 14.06.2005 Marketinki fokus, 23.11.2006 Jana, 10.01.2006 Marketinki fokus, 23.11.2006 Donatorske aktivnosti Do danes:

odigranih 150 predstav gostovali v 51-ih krajih (mnogo taknih, ki jih marsikdo mogoe niti ne najde na zemljevidu: Bakovci, Benedikt, Krmelj, Makole, Nova vas, Prevoje, Stara cerkev, Unec, Verej) Marketinki fokus, 23.11.2006 Nekaj citatov iz zahvalnih

pisem ZAVOD HRASTOVEC TRATE To je najveji socialno varstveni zavod v Sloveniji, v katerem biva 630 ljudi s posebnimi potrebami. LUTKOVNI VARIETE si je ogledalo ve kot 100 oskrbovancev, ki so bili najprej prijetno preseneeni potem pa navdueni. KLININI CENTER LJUBLJANA Klinini oddelek za otroko kirurgijo in intenzivno terapijo Vae predstave so nekaken socializacijski most med otroki, stari, osebjem

in vzgojitelji. Pred predstavami se skupaj pripravljamo na dogodek, potem pa ga skupaj doivljamo in e dolgo tudi podoivljamo. Otroci hitijo pripovedovati starem, obiskovalcem, osebju ter vsem drugim, kaj so videli in kaj jim je bilo ve. Z lutkami se zelo identificirajo, premagujejo strahove ter hkrati pozabljajo na boleine in slabosti. VRTEC LEDINA Predstava je navduila otroke in odrasle. Skupaj smo se smejali in uivali, na koncu pa e poigrali z lutkami.

Marketinki fokus, 23.11.2006 Nekaj citatov iz zahvalnih pisem CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK ENTVID PRI STINI S predstavo ste nam pomagali pri premagovanju razdalj in socializaciji otrok. Za nekatere otroke je bil to prvi stik z lutko oziroma to vrsto umetnosti. Hvaleni smo vam tudi terapevti, saj je bila to hkrati terapevtska ura, ki je prinesla otrokom sprostitev in

razbremenitev. PSIHIATRINA KLINIKA LJUBLJANA Takna predstava je bila pri nas prvi uprizorjena. Navduenje je e dolgo odmevalo med bolniki. Dvorana je bila nabito polna ve kot 160 ljudi. CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO RNA NA KOROKEM Z lutkovno predstavo ste nas ve kot razveselili. Hvala! OSNOVNA OLA HELENE PUHAR KRANJ Hvala za zabavno in enkratno lutkovno predstavo. Hvala zavarovalnici SLOVENICA IVLJENJE za enkratno gesto.

INTITUT RS ZA REHABILITACIJO Predstavo so si ogledali otroci skupaj s stari in se je bodo e dolgo spominjali. Marketinki fokus, 23.11.2006 Sodelovanje z vrtci: VSESLOVENSKA AKCIJA NARII LUTKO Prispelo - 6.500 risbic

Marketinki fokus, 23.11.2006 Ostale aktivnosti z Lutkovnim gledaliem Na hrbtni strani vstopnic nagradno vpraanje Marketinki fokus, 23.11.2006 Ostale aktivnosti z

Lutkovnim gledaliem ZLATI MM za najlepi koledar 2006 Marketinki fokus, 23.11.2006 Ostale aktivnosti z Lutkovnim gledaliem Skupni promocijski material tarok karte

Marketinki fokus, 23.11.2006 Skupna lutkovna predstava NAREDI MI LUTKO NAREDI MI LUTKO - z glavnim junakom FONDKO je lutka angelek, prijatelj vseh otrok, ki s svojimi dogodivinami razveseljuje najmlaje Predstava predlagana s strani Ministrstva za olstvo in Ministrstva za port in kulturo Projekt je pouen in gledaliko privlaen.

LUTKA LIK PREDSTAVA. Interaktivna postavitev na preprost in zabaven nain spregovori o sestavljanju lutke in najpomembnejih principih animacije. Marketinki fokus, 23.11.2006 Marketinki fokus, 23.11.2006 ..v nastajanju Klub FONDKO Klub FONDKO se ustanavlja z namenom nadaljnje graditve blagovne

znamke SLOVENICA IVLJENJE v sodelovanju z Lutkovnim gledaliem Ljubljana in ostalimi partnerji. Cilj je podajanje izobraevalnih vsebin otrokom in njihovim starem, lanom kluba nuditi dostop do brezplanih risanih in animiranih spletnih vsebin na spletnem portalu www.fondko.si ter dodatne ugodnosti SLOVENICE IVLJENJE,, LGL in Revije BONI. Nosilec kluba je SLOVENICA IVLJENJE, ki eli kot drubeno odgovorno podjetje, mlade druine e od rojstva otroka spremljati in jih osveati o pomenu socialne varnosti. Z osrednjim likom FONDKOM (lutka

angelek) se prvi stik zane e v porodninici (v paketu, ki ga prejmejo mamice) ter spremlja otroka skozi celotno odraanje (v vrtcu, osnovni oli, pri obolskih dejavnostih lutkovne predstave, revije, .). Zaetek november 2006 Marketinki fokus, 23.11.2006 Portal: www.fondko.si Dostop do bogatih otrokih vsebin (igrice,

pravljice, pesmice, risanke, filmi,) Zbiranje lanstva (pogoj, da vpie osebne podatke) Izobraevalna komponenta (starev, otrok) Marketinki fokus, 23.11.2006 Klub FONDKO

Marketinki fokus, 23.11.2006 SLABOSTI Mediji nenaklonjeni tovrstnim sodelovanjem (ne poroajo o aktivnostih, se ne udeleujejo novinarskih konferenc,..). Potreben dodaten finanen vloek za poveanje prepoznavnosti tovrstnih sodelovanj opcija je medijsko pokroviteljstvo.

Ker gre za javno kulturno institucijo, je potrebno paziti na ton komunikacij. Marketinki fokus, 23.11.2006 PREDNOSTI Gradnja blagovne znamke ter soasno pospeevanje prodaje Omogoa dostop do prave ciljne skupine Izvirni pristop na slovenskem trgu

Posluh s strani vodstva LGL Drubeno odgovoren projekt Dolgorono sodelovanje odpira nove monosti Marketinki fokus, 23.11.2006 Marjan Gabrijeli, direktor Lutkovnega gledalia Ljubljana:

SLOVENICA IVLJENJE je sponzor nove dobe. V dobrem letu smo z njimi razvili poslovno sodelovanje, ki dale presega klasine oblike sponzoriranja ali doniranja v smeri gospodarstvo kultura. Razirili smo namre podroje delovanja, poveali tevilo predstav in obiskovalcev, predvsem pa pritegnili v drubo lutk mnogo otrok, ki doslej takne prilonosti e niso imeli. Marketinki fokus, 23.11.2006

Rezultati Finance, 16.11.2006 Marketinki fokus, 23.11.2006 Kako naprej

Nao zgodbo nadaljujemo Septembra 2006 postali Prijatelji in podporniki SIMFONINEGA ORKESTRA RTV SLOVENIJE Prvi gen. sponzor v vsej njihovi 51 letni zgodovini Marketinki fokus, 23.11.2006 Marketinki fokus, 23.11.2006

Vpraanja. Hvala za pozornost in varno ivljenjsko pot. Vabljeni na lutkovne predstave. dodatne informacije: [email protected] Marketinki fokus, 23.11.2006

Recently Viewed Presentations

 • Benzene Benzene is a clear, colorless liquid with

  Benzene Benzene is a clear, colorless liquid with

  1 part per million (ppm) during an 8-hour time-weighted average. A maximum of 5 ppm for 15 minutes for a short- term exposure limit (STEL) PPT-SM-B 2017. Your company must develop a benzene program to protect workers when the benzene...
 • Memory Circuits of the Cortex and Limbic Systems

  Memory Circuits of the Cortex and Limbic Systems

  Memory Circuits of the Cortex and Limbic Systems BDNF upregulation during declarative memory formation in monkey inferior temporal cortex Tokuyama et al The Basics The inferior temporal cortex stores visual pair association memory. Tested the hypothesis that BDNF would be...
 • Mercer Consumer Health Exchange

  Mercer Consumer Health Exchange

  Mercer Consumer makes no assurances regarding the availability, cost, or terms of insurance coverage. Mercer Consumer, a service of Mercer Health & Benefits Administration LLC (Mercer Consumer) makes no representations or warranties, expressed or implied, concerning the financial condition or...
 • We've already seen that CHEMISTRY can make & use all sorts of ...

  We've already seen that CHEMISTRY can make & use all sorts of ...

  What they agreed on. Unlike most other people at that time, Darwin and Lamarck both thought that life had changed gradually over time and was still changing, that living things change to be better suited and adapted to their environments,...
 • Enrollment Review Committee

  Enrollment Review Committee

  In August 2017 all grade six students will attend JHE or JHW, converting to middle school program for grades 6-8. HANOVER RESEARCH DISCUSSION. Impacts of School and Class Size on Student Outcome. Key Findings. Elementary School Enrollment Redistribution.
 • Developing and Assessing Employability Skills

  Developing and Assessing Employability Skills

  Structure of the session Employability & group work Employers' view Academic view Key discussion points Brief examples - my experience Group work and skill development Peer assessment and moderation Group discussion Barriers and problems Methods and solutions - sharing good...
 • Chapter 23

  Chapter 23

  Chapter 23. Ecosystems and Biomes. ... Therefore producer is a synonym for autotroph. ... 4- scavenger. Herbivore. Carnivore. Omnivore. Scavenger. Definition. Consumers that eat plants only. Consumers that eat animals only.
 • Department of Computer Science and Engineering Undergraduate Academic

  Department of Computer Science and Engineering Undergraduate Academic

  Engineering 4 CSCE 2610 Computer Organization 3 GNET 2060 Professional Presentations 3 MATH 1780 Probability Models 3 MATH 2700 Linear Algebra and Vect. Geom. 3 MATH 2730 Multivariable Calculus 3 Total Hours 17 MATH 2770 Discrete Mathematical Structures 3 Total...