Peter Nedergaard Institut for Statskundskab; KU

Peter Nedergaard Institut for Statskundskab; KU

Peter Nedergaard: Kritisk realisme Dagsorden 1.Siden sidst + hvad med den 9. december? 2.Introduktion 3.Nglebegreber 4.Virkelighedens dybde 5.Kritisk realisme og postmodernismen 6.Test 1

Introduktion Kritisk realisme en tredje vej mellem naturalisme og konstruktivisme? -Ontologisk realisme -Epistemologisk relativisme -Rationel dmmekraft 2

Roy Bhaskar Tidsskrift 3 Introduktion Kritisk realisme: -Opererer med strukturer -Og dybder i videnskaberne -Opererer med bredere forklaringsmodeller end

kausalforklaringsmodellen i naturalismen -Er eksplicit kritisk overfor postmodernismen -Er marxistisk videnskabsteori minus socialisme 4 Nglebegreber Intransitiv dimension: ontologi realisme vren = den virkelighed, som p et givet tidspunkt eksisterer uafhngigt af viden om den. Videnskaberne har til forml at genere viden heromTransitiv dimension: epistemologi historisk betinget kritisk stillingtagen

= den menneskeskabte side af viden og vidensproduktionen 5 Nglebegreber Lukkede systemer: = konstruerede forsgsopstillinger = systemer i hvilke, der forekommer empiriske regelmssigheder bne systemer: = real life

= systemer i hvilke, der ikke forekommer empiriske regelmssigheder 6 Nglebegreber Epistemologisk fejlslutning: = nr man som de empiriske realister stter mennesket og dets viden i centrum for alting. Ontologisk fejlslutning: = viden reduceres til vren, nr man hvder, at

virkeligheden kan aflses som en ben bog. 7 Virkelighedens dybder Tre ontologiske domner: 1)Empiriske domne = erfaringer og observationer 2)Faktiske domne = begivenheder og fnomener 3)Virkelige domne = ikke direkte observerbare strukturer, mekanismer og kausale potentialer -Vr varsom med kun at njes med 1) + 2) som de 8

Virkelighedens dybder Kausale relationer: Strukturer giver objekterne kausale potentialer og tilbjeligheder. Mden, strukturerende objekter virker p, kaldes for (generative) mekanismer. Betingelserne, som afgr, om et objekts kausale potentialer udlses, afhnger bl.a. af andre objekters mekanismer. I bne systemer kan kausale lovmssigheder kun forsts som tendenser.

9 Virkelighedens dybder Niveau delt struktur: -Sociale virkelighed aktr og struktur -Biologiske virkelighed -Fysiske virkelighed Forskellige videnskabsidealer, men samme virkelighed (modsat hermeneutik) Anti-reduktionisme

10 Virkelighedens dybder Emergens: -Kombinationen af underliggende niveauers mekanismer -= fremkomsten af et nyt fnomen p et hjere niveau -Men kan ikke reduceres til det underliggende niveau Eksempel: drivhusgasser i atmosfren + forgelse heraf = ndrede risikoforhold i forsikringsbranchen

11 Kritisk realisme og postmodernismen Postmodernisme: Laclau og Mouffes postmodernistiske diskursteori: -Det sociale er sammenfaldende med det diskursive -En diskurs er en flydende masse af mening en meningshorisont -Via sociale praksisser fastfryses dele af den sociale

meningsmasse midlertidigt 12 Kritisk realisme og postmodernismen Postmodernisme: - Vren = ting, som er diskursivt artikuleret - Eksistens = ting udenfor diskurserne - Jessop: diskursteori = tom realisme = n bestemt lsning af Kuhn Dvs., det er kun muligt at studere virkeligheden indefra et

paradigme Foucault: Hvert samfund har sit sandhedsregime 13 Kritisk realisme og postmodernismen Postmodernisme: -Man kan ikke adskille aktr og struktur -Man skal dekonstruere (Derrida) disse modstninger a la tekst-tale, mand-kvinde, magt-viden, sandt-falsk -Man br privilegere det ikke-privilegerede f.eks.

viden i f.t. magt -Mennesket som rationelt individ oplses ind trder subjektet (psykoanalysen) 14 Kritisk realisme og postmodernismen Kritisk realismes kritik: -Virkeligheden omfatter ogs ikke-diskursive forhold -Virkeligheden er niveaudelt -Virkeligheden er forskellig fra vor viden om den

-Videnskaben er ikke ndvendigvis udtryk for magten -Virkeligheden er en ekstern mlestok for videnskaben -Mennesker besidder rationel dmmekraft 15 Kritisk realisme og postmodernismen Kritisk realismes kritik: -Det er muligt at f gte viden om den eksterne virkelighed uden at hvde, at man besidder den sande viden

-Mennesker er ikke tomme punkter eller blot og bar sociale konstruktioner -Kritisk realisme er en moderat (erkendelsesteoretisk)form for konstruktivisme -Tt p Fairclougs kritiske diskursanalyse 16

Recently Viewed Presentations

 • Quantum-Noise-Limited Cavity Ring-Down Spectroscopy in the ...

  Quantum-Noise-Limited Cavity Ring-Down Spectroscopy in the ...

  Quantum-Noise-LimitedCavity Ring-Down Spectroscopyin the Mid-Infrared. Adam J. Fleisher,* David A. Long, Qingnan Liu, and Joseph T. Hodges. Material Measurement Laboratory. National Institute of Standards & Technology
 • IB IB Biology Biology Option Option DD D5

  IB IB Biology Biology Option Option DD D5

  IB Biology Option D D5 Phylogeny and Systematics Jason de Nys All syllabus statements ©IBO 2007 All images CC or public domain or link to original material.
 • Welcome to the University of Wolverhampton Institute of

  Welcome to the University of Wolverhampton Institute of

  Wolverhampton University Split campus university At Walsall campus we offer you; New LIS building in the performance hub Study skill support, advisors and online 'skills for learning' resources IT software and support to help you succeed in your studies Sports...
 • The Fundamental Theorem of Calculus - Kenyon College

  The Fundamental Theorem of Calculus - Kenyon College

  Arcsine (Inverse Sine Function) FTC Review; The Method of Substitution February 4, 2004 The Definite Integral as Area Properties of Definite Integrals The Fundamental Theorem of Calculus Keeping It Straight Substitution Rule for Indefinite Integrals Implementing the Substitution Rule Choose...
 • DisiplinAsertif Canter - Weebly

  DisiplinAsertif Canter - Weebly

  Canter juga memberi pandangan beliau terhadap guru asertif. Menurut Canter, "guru asertif menggangap murid mereka sebagai pesalah". Pada pandangan mereka jika mereka ingin mengawal kelas tersebut dan mengajar dengan berkesan mereka hendaklah sentiasa bersifat tegas .
 • Astronomy A BEGINNERS GUIDE TO THE UNIVERSE EIGHTH

  Astronomy A BEGINNERS GUIDE TO THE UNIVERSE EIGHTH

  8.2 The Large Moons of Saturn and Neptune. Titan. has been known for many years to have an atmosphere thicker and denser than Earth's; mostly nitrogen and argon. Titan's cloudy atmosphere makes it impossible to see the surface; the picture...
 • Curricular Practical Training (CPT)

  Curricular Practical Training (CPT)

  Curricular practical training is an integral part of an F-1 student's established curriculum which allows them to engage in experiential training in any type of required or optional internship or practicum experience.
 • Levels - ZIMFLEX

  Levels - ZIMFLEX

  Levels . Level 1 - wordsLevel 2 - Sentences. Level 3 - Level 2 + plus opinions. Level 4 - Level 3 + justifications. Level 5 - Level 4 + future tense. Write these levels on the Front of your...