Peter Nedergaard Institut for Statskundskab; KU

Peter Nedergaard: Kritisk realisme Dagsorden 1.Siden sidst + hvad med den 9. december? 2.Introduktion 3.Nglebegreber 4.Virkelighedens dybde 5.Kritisk realisme og postmodernismen 6.Test 1

Introduktion Kritisk realisme en tredje vej mellem naturalisme og konstruktivisme? -Ontologisk realisme -Epistemologisk relativisme -Rationel dmmekraft 2

Roy Bhaskar Tidsskrift 3 Introduktion Kritisk realisme: -Opererer med strukturer -Og dybder i videnskaberne -Opererer med bredere forklaringsmodeller end

kausalforklaringsmodellen i naturalismen -Er eksplicit kritisk overfor postmodernismen -Er marxistisk videnskabsteori minus socialisme 4 Nglebegreber Intransitiv dimension: ontologi realisme vren = den virkelighed, som p et givet tidspunkt eksisterer uafhngigt af viden om den. Videnskaberne har til forml at genere viden heromTransitiv dimension: epistemologi historisk betinget kritisk stillingtagen

= den menneskeskabte side af viden og vidensproduktionen 5 Nglebegreber Lukkede systemer: = konstruerede forsgsopstillinger = systemer i hvilke, der forekommer empiriske regelmssigheder bne systemer: = real life

= systemer i hvilke, der ikke forekommer empiriske regelmssigheder 6 Nglebegreber Epistemologisk fejlslutning: = nr man som de empiriske realister stter mennesket og dets viden i centrum for alting. Ontologisk fejlslutning: = viden reduceres til vren, nr man hvder, at

virkeligheden kan aflses som en ben bog. 7 Virkelighedens dybder Tre ontologiske domner: 1)Empiriske domne = erfaringer og observationer 2)Faktiske domne = begivenheder og fnomener 3)Virkelige domne = ikke direkte observerbare strukturer, mekanismer og kausale potentialer -Vr varsom med kun at njes med 1) + 2) som de 8

Virkelighedens dybder Kausale relationer: Strukturer giver objekterne kausale potentialer og tilbjeligheder. Mden, strukturerende objekter virker p, kaldes for (generative) mekanismer. Betingelserne, som afgr, om et objekts kausale potentialer udlses, afhnger bl.a. af andre objekters mekanismer. I bne systemer kan kausale lovmssigheder kun forsts som tendenser.

9 Virkelighedens dybder Niveau delt struktur: -Sociale virkelighed aktr og struktur -Biologiske virkelighed -Fysiske virkelighed Forskellige videnskabsidealer, men samme virkelighed (modsat hermeneutik) Anti-reduktionisme

10 Virkelighedens dybder Emergens: -Kombinationen af underliggende niveauers mekanismer -= fremkomsten af et nyt fnomen p et hjere niveau -Men kan ikke reduceres til det underliggende niveau Eksempel: drivhusgasser i atmosfren + forgelse heraf = ndrede risikoforhold i forsikringsbranchen

11 Kritisk realisme og postmodernismen Postmodernisme: Laclau og Mouffes postmodernistiske diskursteori: -Det sociale er sammenfaldende med det diskursive -En diskurs er en flydende masse af mening en meningshorisont -Via sociale praksisser fastfryses dele af den sociale

meningsmasse midlertidigt 12 Kritisk realisme og postmodernismen Postmodernisme: - Vren = ting, som er diskursivt artikuleret - Eksistens = ting udenfor diskurserne - Jessop: diskursteori = tom realisme = n bestemt lsning af Kuhn Dvs., det er kun muligt at studere virkeligheden indefra et

paradigme Foucault: Hvert samfund har sit sandhedsregime 13 Kritisk realisme og postmodernismen Postmodernisme: -Man kan ikke adskille aktr og struktur -Man skal dekonstruere (Derrida) disse modstninger a la tekst-tale, mand-kvinde, magt-viden, sandt-falsk -Man br privilegere det ikke-privilegerede f.eks.

viden i f.t. magt -Mennesket som rationelt individ oplses ind trder subjektet (psykoanalysen) 14 Kritisk realisme og postmodernismen Kritisk realismes kritik: -Virkeligheden omfatter ogs ikke-diskursive forhold -Virkeligheden er niveaudelt -Virkeligheden er forskellig fra vor viden om den

-Videnskaben er ikke ndvendigvis udtryk for magten -Virkeligheden er en ekstern mlestok for videnskaben -Mennesker besidder rationel dmmekraft 15 Kritisk realisme og postmodernismen Kritisk realismes kritik: -Det er muligt at f gte viden om den eksterne virkelighed uden at hvde, at man besidder den sande viden

-Mennesker er ikke tomme punkter eller blot og bar sociale konstruktioner -Kritisk realisme er en moderat (erkendelsesteoretisk)form for konstruktivisme -Tt p Fairclougs kritiske diskursanalyse 16

Recently Viewed Presentations

 • The Church:

  The Church:

  God's Covenant with Israel. The gathering of the people of Israel foreshadows the future gathering of all nations into one People of God. Jesus is the fulfillment of the Sinai Covenant. He transformed the Law engraved on stone and engraved...
 • Introduction to SAS Programming - University Libraries

  Introduction to SAS Programming - University Libraries

  Introduction to SAS Programming. Christina L. Ughrin. ... They can begin and end in any column. A single statement can span multiple lines. ... There are two drawers already in your library: work (temporary) and sasuser (permanent).
 • Metric Week - Deer Valley Unified School District

  Metric Week - Deer Valley Unified School District

  Conversions Convert 1 m to cm. Distance = meters (m) Move decimal two places to the right (or multiple by 100) 1 m = 100 cm Convert 500 cg to kg Base Unit = Mass = grams (g) Move decimal...
 • Situation Monitoring

  Situation Monitoring

  Distribute Summary Role Play Exercise Sheet to the groups. Also, assign one team skill per group (situation monitoring, mutual support, communication, and leadership) and remind groups to refer to their course materials to reference specific tools and strategies for their...
 • Earth & Space Science Chapter 4

  Earth & Space Science Chapter 4

  Earth & Space Science Chapter 4 Minerals Mineral Characteristics Naturally occurring Inorganic (has never been alive) Solid Specific chemical composition (can be an element or a compound) Atoms are arranged in a regular crystal structure Name some minerals….
 • Head and Neck Injuries - WordPress.com

  Head and Neck Injuries - WordPress.com

  Head and Neck Injuries The Worst injuries in sport! Head and Neck Injuries Potentially severe and life threatening Very Preventable (choice of activity, equipment, techniques) Initial Management can make all the difference!
 • Topic: Lewis Dot Diagrams for Ionic Compounds

  Topic: Lewis Dot Diagrams for Ionic Compounds

  NH. 4. ClNaOH. NH. 3 CH. 4 CuSO. 4 HF. Magnesium's outer shell is now empty. Fluorine's outer shell is now full. Lewis Diagrams for Ionic Compounds. NaCl's Lewis structure: ... Topic: Lewis Dot Diagrams for Ionic Compounds Last modified...
 • Body Organization: regions, sections, planes, and cavities

  Body Organization: regions, sections, planes, and cavities

  Axial part - the main axis of our body. Head, neck, trunk. ... Body Planes and Sections. The body may be sectioned (cut) along a flat surface called a plane. The three most common planes are: Sagittal (Median) plane (cuts...