Medlemsantal - WordPress.com

Medlemsantal - WordPress.com

Agenda 1. Mtets ppnande 2. Val av ordfrande samt sekreterare vid stmman 3. Godknnande av rstlngden 4. Val av tv justeringspersoner tillika rstrknare 5. Frga om stmman blivit utlyst i behrig ordning 6. Faststllande av dagordningen (7. Styrelsens rsredovisning och revisionsberttelsen.) (8. Beslut om faststllande av balansrkningen och resultatrkningen samt om

disposition av rets vinst eller frlust enligt den faststllda balansrkningen.) (9. Beslut om ansvarsfrihet t styrelseledamterna.) (10. Frgan om arvoden till styrelseledamterna och revisor.) 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter 12. Val av vriga styrelseledamter och eventuella styrelsesuppleanter 13. Val av revisor och eventuell revisorssuppleant 14. Val av valberedning, lgst tv och hgst fem personer, varav en skall vara sammankallande 15. vriga renden som ska tas upp p freningsstmman enligt lag eller

freningens stadgar, och som anmlts till styrelsen senast fyra veckor fre stmman 15,5. Information Mtets avslutande Stadgarna 6 Insats Varje medlem ska delta i freningen med ett insatsbelopp om lgst 200 kr.

Varje medlem ska delta i freningen med ett insatsbelopp om lgst 200 kr och hgst 25.000 kr. 9 Serviceavgift Fr nyttjande av freningens tjnster skall avgift utg. Fr nyttjande av freningens tjnster skall avgift utg om hgst 100 kr/mnad. Principer vi frsker

jobbar efter Freningen ansvarar fr grvning fram till husvgg Vi drar rr till alla fastigheter som vi passerar Fiber finns till alla i det nrmaste kopplingsskpet Anslutning efter att vi brjat grva blir ca 50.000 kr + grvning (egen tomt), slang (egen tomt), fiber, fiberskavning, dokumentation. Vi skall momsregistrera freningen Vi skall driva ntet efter det att vi byggt klart

Vi kommer att ga ntet efter det att vi r frdiga (den styrelse som d sitter fr ta stllning) Vi ska hlla ppet mot andra omrden ssom n, Hrjar, Grns och Sundby(holm) Vad gr vi just nu Avtalstexter fr anslutning och mark klart under sommaren Avtalsskrivning med var och en av er under

sommaren/hsten Trampa runt i terrngen dr vi skall grva, samverkan med er Underlag fr upphandling hller p att tas fram Lnsstyrelsen fattar beslut om vrt projekt ngon gng i oktober Karta PDF

Medlemsantal Just nu r det 106 hushll som skall anslutas Max antal betalande medlemmar r 95 om 106 hushll Som mest kan 148 hushll anslutas 80 har betalt medlemsavgift Hagalund

Torsvi grd Nygrd Torsviby Hovgrden

Flakngen Eldholmen Arnlund Svanviken - Slagtebo Apalviken Brandholmssund

Grovprojekteringen Grvning drygt tv mil o Stamfiberschaktning ca 3.100.000 kr o Kundanslutningar ca 600.000 kr vrigt 1.000.000 kr Totalt 4.696.664 kr Bidrag 3.287.664 kr

Totalkostnad fr oss 1.409.000 kr Per anslutning om 106 st 13.292 kr Per anslutning utan bidrag 44.308 kr Om vi blir frre n 75 blir det inget av Kom ihg, detta r inte sanningen men Grovproj forts Kom ihg att detta r en grovprojektering nr vi har offerter vet vi mer

Nr vi har anslutningsavtalen underskrivna vet vi nnu mer Nr det r frdigbyggt vet vi Projektplan Tre upphandlingar: 1. Upphandling av grovprojektering (Klar) 2. Upphandling av passivt nt:

a) Grvning och kanalisation b) Fiberdragning och svetsning 3. Upphandling av Kommunikations Operatr (KO): a) b) c) d)

Installation av aktivt nt Uthyrning av passivt nt Drift och underhll av nt (aktivt och passivt) Tillhandahllandet av tjnsteleverantrer Upphandlingsunderlag Tas fram under hsten Mste flja principerna i LoU

Std frn Rala med underlag fr upphandlingen av det passiva ntet Offerter p bda upphandlingar mste vara klara innan beslut om att starta utbyggnaden kan ske Momsregistrering o Utbyggnaden sker med avdrag fr moms, som innebr en lgre kostnad fr freningen o Ntet hyrs ut till KO som betalar freningen hyra

inklusive moms som innebr momsplikt fr freningen o Vid en fsljning av ntet sker denna d ocks troligen som en momspliktig frsljning Anslutningsavtalet Avtalet gller fr anslutning innan pbrjad utbyggnad av ntet. Senare anslutning av fastighet kan inte frvntas ske enligt de gynnsamma villkor som framgr av

detta avtal. Detta avtal annulleras om frutsttningarna inte kan uppfyllas Anslutningsavtalet forts Freningen grver och lgger igen fram till husvgg samt hltagning och indragning av fiber i samverkan dock inte terstllning av mark

Medlemmen ansvarar fr elanslutning av aktiva komponenter inom Fastigheten enligt instruktioner som Freningen tillhandahller. Freningen avtalar om installation av fiberntet, anslutning av aktiva komponenter och kommunikationsprovning mellan nod och Fastighet. Anslutningsavtalet forts

Medlemmen avtalar sjlv med tjnsteleverantrer om abonnemang av nskade tjnster. Detta avtal innebr inte ngon skyldighet att aktivera ntabonnemang eller tjnster. Alla passiva komponenter i ntet gs av Freningen. Freningen avtalar med kommunikationsoperatr om

teknisk drift och underhll av ntet samt att tillhandahlla tjnsteleverantrer. Fr drift och underhll av fiberntet kan en avgift tas ut som faststlls av Freningen. Anslutningsavtalet forts

Medlemmen fr inte manipulera eller belasta ntet p ett onormalt stt. Medlemmen fr inte dela ut sin tillgng till ntet till andra

fastigheter utanfr Fastighetens grnser. Medlemmen frbinder sig att p anmodan frn Freningens styrelse betala beslutad anslutningsavgift, dock maximalt 20.000 kronor. I samband med avtalets tecknande, dock senast den 31/1 2016, erlggs en frsta delinbetalning om 5000 kronor. En andra delbetalning kommer att aviseras efter pbrjad byggnation av fiberntet.

Anslutningsavtalet forts Nr fiberntet r frdigbyggt och den faktiska byggkostnaden r knd, kommer en slutreglering av anslutningsavgiften att gras Ekonomi Dela upp betalningen i flera omgngar t.ex. 500

kr/mn Sparbanken Enkping beredd att ge ln om man gr in och blir helkund Anlita egen bank Markavtalet Alla ska skriva p dr vi skall grva fr stamfiber och dr det gr flera abonnentfibrer Ledningsrtt har vi fr avsikt att ska, kommer att finnas

antecknat p vissa fastigheter i Lantmteriets dokument Freningen ger ledningen nda in till insidan av ert hus fre mediaomvandlaren Fastighetsgaren har att ta hnsyn till denna ledning i all framtid Ingen ersttning utgr fr intrng p fastighet Vid frsljning av hela anlggningen fljer detta avtal med Avtalet gller fr ny gare av fastighet

Nsta mte Januari 2016 Vi har d tv offerter med pris o Grvning mm o Kommunikationsoperatr Vi har minst 75 underskrivna anslutningsavtal Vi har markavtal med alla fastighetsgare dr vi tnker grva ner stamfiber

Ta stllning till om vi skall bygga eller inte, vad blir slutpriset, max 20.000 kr Hur stor marginal skall vi d ha fr kostnaden

Recently Viewed Presentations

 • Annales De Proctologie

  Annales De Proctologie

  ANNALES DE PROCTOLOGIE Approche diagnostique et thérapeutique I/ Anatomie descriptive II/ Séméiologie clinique « Aïe,Aïe,Aïe » 50% « Docteur, j'saigne d'mes hémorroïttes »40% «Docteur, j'ai eun boule à min c.. » 18% « ça gratte,gratte, gratte… » 15% « ça...
 • Anexos con Bibliografía, Enlaces, Tablas y Software

  Anexos con Bibliografía, Enlaces, Tablas y Software

  Capítulo 21: Bibliografía, Enlaces, Tablas, Software y Documentos Seguridad Informática y Criptografía Ultima actualización del archivo: 01/03/10
 • Lunar Oxygen Production for Multiple Site Exploration

  Lunar Oxygen Production for Multiple Site Exploration

  Using a set of such measurements, we can construct a stress-strain curve for the material and back out other physical characteristics as well. Jordan Medeiros Viscosity Tester Compressive Piston Rotary Bar Rotary Piston Mode of Operation: Sample is loaded into...
 • The Apocrypha and Christianity

  The Apocrypha and Christianity

  The Apocrypha and Christianity ... OC Style: Wisdom literature, similar in style to Proverbs or Job Notes: Written by Jesus ben Sirach, a Jewish scribe; The Greek translation was done by his grandson in 132 B.C. Sirach (or Ecclesiasticus) -...
 • World History

  World History

  The nuclear arms race and the development of the hydrogen bomb (1954). The US produced the first atomic bomb in 1945. The Soviet Union (USSR) soon developed their own. The US then developed a . hydrogen bomb (a thousand times...
 • Ancient Greece

  Ancient Greece

  Gives protagonist advice (Usually) Supports the protagonist. The ideal spectator. Sets mood. Adds color and movement. Controls rhythm and tempo. ... Stage device in Greek and Roman drama in which a god appeared in the sky by means of a...
 • The Art of Rhetoric - barren.k12.ky.us

  The Art of Rhetoric - barren.k12.ky.us

  Rhetoric may be described as "persuasive use of language" and rhetorical strategies are techniques by which writers persuade readers. Anything a writer does is a rhetorical strategy— any choice at all.
 • Search trees, binary trie, patricia trie Marko Berezovsk

  Search trees, binary trie, patricia trie Marko Berezovsk

  R . 10010. S . 10011. E . 00101. H . 01000. 1st routing bit. 2nd routing bit. 3rd routing bit. 4th routing bit. 5th routing bit. Tree height <= no of routing bits = length of bit representation of...