ΕΠΛ001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

003: . - 2

. , . . . :

3 : , , , . :

(Hardware) Hardware) ) (Hardware) Software) ). 4 (Hardware):Hardware):): , , , , , , ,

, , , . 5 (Hardware):Software):): :

, (Microsoft Word), Microsoft Word), ), (Microsoft Word), Photoshop), . ), . : (Hardware):.., 6 : :

(Microsoft Word), / ) (Microsoft Word), ) /: (Microsoft Word), . ) 7

4,8,42,1 9

73 8

(Microsoft Word), ) , . H (Microsoft Word), /)

, 9 , , , , . : 10

. , . !

6 (Microsoft Word), ). : 11 12

H : . : 13

! : , , , , . 14 15 16 2500 ..: ,

(Microsoft Word), ) 17 1641 ..: Pascal . : Le) ibniz , , , 18 18 : Jacquard

(Microsoft Word), p), . unched), card), s). . 19 1823: Babbage) , . : , : , , -, .

20 19 : Ada Augusta Byron Babbage (Microsoft Word), ). 1890: Holle) rith , , . 21 1936: Alan Turing

. Turing 22

Turing test? Live examp), . le: http), . ://alice.p), . and), orabots.com http://xkcd.com/329 23 1939: Atanasoff Be) rry Iowa ABC, (Microsoft Word), ).

24 : Alan Turing ACE (Microsoft Word), Automatic Compute) r Engine) ) 25,000 / . 1946: ENIAC, 25m 2.5m . 1m 30 18,000

25 26 1950: Pennsylvania: EDVAC, o Eckert-von Neumann (Microsoft Word), , ). 27

von Neumann (Microsoft Word), !) 4 & (Microsoft Word), )

/ 28 1947: . 1959-1965: / . 1956-1975: . /. 70: . -. O Se) ymour Cray CRAY-1, 1976. 80:

29 1983: Apple) Lisa, . 30 1989: (Microsoft Word), CERN) . 1989-1992: http,

, . 31 (Hardware) 1946-1953)

(Hardware) 1 0). : . . 32 (Hardware) 1946-1953) ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer)

25m 2.5m 1m 30 18,000 $ 500 000 (Hardware):~ $ 6 000 000) pe):e):d ~ 100 Kz (~357 /)z (~357 /)z (Hardware):~357 /) , , , . 33

(Hardware) 1952-1963) . (Microsoft Word), , )

34 (Hardware) 19461953) (Microsoft Word), assembly - ). (Microsoft Word), .., FORTRAN, COBOL, ) /. assembly assembly

. 35 (Hardware) 19521963) 1 Mhz TRADIC (Microsoft Word), TRAnsistor Digital Comp), . uter)

1954 Bell, . 36 (Hardware) 1962-1975)

(Integrated (Hardware) Small-Scale) nte) gration, Circuit) SSI). chip), . . (Microsoft Word), Me) dium-Scale) Inte) gration, MSI). : chip), . . , , , (Microsoft Word), chip)

37 (Hardware) 19621975) : (Hardware) ): (Hardware) .., ) (Microsoft Word), .. ,

, .) . (Microsoft Word), .., ), . 38 (Hardware) 1962-1975) , ,

. : / . 39 (Hardware) 1972 90) ! chip!

(Hardware) Large) -Scale) Inte) gration, LSI). chip), . . (Microsoft Word), Ve) ry Large) -scale) Inte) gration, VLSI). 40 (Hardware) 1972 90)

. 80: (Microsoft Word), Personal Comp), . uters, PC) . UNIX, MS-DOS 1984: Macintosh PC, 41

(Hardware) 1972 90 90) Microsoft: Wind), ows Microsoft (Microsoft Word), .., MS Excel, MS Word), , MS Access) . : ethernet . (Hardware) World Wide) We) b):

42 (Hardware) 90 - ) Windows Mac OS Ubuntu , ,

Linux 43 (Hardware) 90 - ) : .

, (Microsoft Word), Smartp), . hones) (Microsoft Word), Smart Ap), . p), . liances) . 44 :

(Microsoft Word), ) : /. .. : , (Microsoft Word), Drivers), , . . .., : Microsoft Word), (Microsoft Word), ), . 45

: (Microsoft Word), ) . ..: , , , . .

. 46 ( / ) ( )

( ) 47 (Microsoft Word), , , )

, . (Microsoft Word), .., Cruise) 48 On-line banking

(Microsoft Word), ) - 49

(Microsoft Word), .., ) ,

50 (Microsoft Word), d), istance learning) (Microsoft Word), simulators) . (Microsoft Word), , ) , (Microsoft Word), vid), eo on d), emand), )

! 51 () ; : 1. . 2. . 3. . 4. .

: , , ; 52 . : &

& - 53 . : & &

& ; 54 55 : I think there is a world), market for maybe five comp), . uters. Thomas Watson, IBM, 1943. There is no reason anyone would), want a

comp), . uter in their home. Ken Olson, DEC, 1977.

Recently Viewed Presentations

 • Chapter 1

  Chapter 1

  Marketing is… Chapter 1 An Overview of Marketing. NOTES: Marketing has two facets. First, it's a philosophy. Second, marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients,...
 • Ius Quod Ad Actiones Pertinet

  Ius Quod Ad Actiones Pertinet

  ius quod ad actiones pertinet ordo iudiciorum privatorum ... iudicatio ДВА ДЕЛА ПОСТУПКА in iure litis contestatio ne bis in idem apud iudicem lex sempronia iudiciaria слободно судијско уверење декларативно дејство пресуде res ...
 • Measuring Distances in Astronomy

  Measuring Distances in Astronomy

  i>clicker Quiz #14 Which of the following statements is TRUE? ... together by their mutual gravity Most galaxies harbor massive black holes at their centers and these used to be active galactic nuclei in the past Spiral arms in disk...
 • Networking and Computing Technologies Division Becky Verastegui, Director

  Networking and Computing Technologies Division Becky Verastegui, Director

  At ORNL IT is a key to the future of its science mission Networking and Computing Technologies Division Becky Verastegui, Director and Chief Information Officer Cyber and Information Security Group Walter Dykas Computing Infrastructure Projects and Services Group Ann Farrar...
 • Title of presentation - itu.int

  Title of presentation - itu.int

  WiMAX. XGP / AXGP. Mobile Commerce Sub-Committee ... Portable 120GHz Band Digital Transmission Systemfor Ultra-High Definition Television Program Contribution<Ver.1.0 : Mar. 2015 > Standardization Activities(2/2) List of New ARIB Standards (April 2014 - March 2015) ... Title of presentation ...
 • A Conversation Re Information Fluency: What? Why? How?

  A Conversation Re Information Fluency: What? Why? How?

  Achieving Information Fluency: ... 2001 Ways of Thinking About Presidential Campaigns and Debates A First Year Seminar Introducing Students to the Liberal Arts 15 Freshmen Meet twice per week All with open laptops ICCEL -- Wake Forest University, 2001 ICCEL...
 • Chapter 4 World History 8 MOTIVES AND MEANS

  Chapter 4 World History 8 MOTIVES AND MEANS

  Cabot was the first European to reach the shores of North America since the days of the old Norsemen. ... A group of people who in 1620 founded the colony of Plymouth in Massachusetts to escape religious persecution in England....
 • Overview Insert Name Insert Job Title Tripleplay Services

  Overview Insert Name Insert Job Title Tripleplay Services

  Dual Composite to MPEG-2 SD encoders. Quad ASI and dual DVB-CI receivers. Automatic fail-over and redundancy. Real-time transcoding to MPEG-4 and HLS. ... Integration of Blackboard and Moodle for Education. Integration with MS SharePoint and Lyncfor Enterprise.