Diapositiva 1 - edu.xunta.gal

Diapositiva 1 - edu.xunta.gal

LRICA RELIXIOSA E PROSA MEDIEVAL PERIODIZACIN DA LITERATURA GALEGA POCA MEDIEVAL -Etapa pre-afonsina (1196-1245) -Etapa afonsina (1245-1284) -Etapa dionisaca (1284-1325) -Etapa posdionisaca (1325-1354) *Etapa da Escola galego-castel(1354-1445) *Etapa da Escola castel portuguesa (fs.XVps.XVI) SCULOS ESCUROS (XVI-XVII) ILUSTRACIN (XVIII) REXURDIMENTO (XIX) -Precursores (1808-1863) -Rexurdimento Pleno (1863-1888) -Decadencia Finisecular (1888-1914) S.XX-HOXE -Segundo Rexurdimento (1914-1939) -Silencio (1939-1950) -Lenta Eclosin (1951-1981) -Actualidade (1981-Hoxe)

LRICA RELIXIOSA: CANTIGAS DE SANTA MARA 427 composicins. Tipos de cantigas: Cantigas Narrativas (356): Milagres da Virxe. Intencin didctico-relixiosa. Cantigas de Loor (41): Louvanza da Virxe. Segue as pautas da Cantiga de Amor (Afonso X o trobador-vasalo). Cantigas heteroxneas: 2 prlogos en verso. 12 cantares diversos. 1 Petion final. Organizacin: Esquema imita a organizacin do rosario: 9 narrativas + 1 loor. As cantigas das centenas (100, 200, 300,): favores do rei Virxe. A cantigas rematadas en 5 (5, 15, 25,): dobre de miniaturas. LRICA RELIXIOSA: CANTIGAS DE SANTA MARA

Estrutura das cantigas: 1. Epgrafe ou razn: Resume o contido da cantiga. (estrofa que detalla o que se vai contar ou demanda a atencin do pblico). 2. Refrn: Ensinanza que se pretende transmitir. 3. Cobras ou estrofas: Desenvolvemento do milagre (refrn ao final). Estrutura de contido:

Resumo da cantiga. Presentacin do protagonista. Formulacin do problema. Intervencin milagreira da Virxe. Leccin moralizante. Caractersticas mtricas: Estrofa mis empregada: zjel ou virelai (AAbbba)[ pose mltiples variantes]. Verso mis empregado: 14 slabas [dous hemistiquios de 7]. Cantigas narrativas: mis longas. LRICA RELIXIOSA: CANTIGAS DE SANTA MARA Autora: Afonso X o Sabio. Fracaso poltico; Esplendor cultural. Lrica gal-port (Toledo). Escola de Tradutores de Toledo. Prosa histrica e xurdica en casteln. Varios autores:

Ata 6 trobadores. 10 cantigas do rei (1 persoa). Airas Nunes: o que mis contribuu. Afonso X: coordina e dirixe (non o nico autor). Fontes: Diversidade (orais e escritas; popular e culta;). Progresin: de temas europeos aos pennsulares e persoais. LRICA RELIXIOSA: CANTIGAS DE SANTA MARA Motivacins: Polticas: Emperador do Sacro Imperio. Reforzo da ideoloxa feudal cristi (vs. Musulmns ou hebreos). Restar peso poltico a Santiago de Compostela. Relixiosas: Sincera devocin do Rei cara Virxe. Contribur ao auxe do marianismo. LRICA RELIXIOSA: CANTIGAS DE SANTA MARA

Manuscritos: Escritas: 1257-1283. 1500 miniaturas. 1, 100/ 2, 200/ despois, 500. 4 cdices do s. XIII. Cdice de Toledo (To): 1 redaccin da obra (1257). 128 cantigas. Notacin musical. Non miniaturas. Cdice da Biblioteca Nacional de Florencia (F): 104 cantigas. Non notacin musical. Miniaturas (incompletas). Cdice T da Biblioteca do Escorial (T)( ou Cdice Rico):

193 cantigas. Notacin musical. 1275 miniaturas. Prosificacin castel. Cdice E da Biblioteca do Escorial (E)( ou Cdice dos Msicos): 417 cantigas. Notacin musical. 40 miniaturas. PROSA MEDIEVAL Mis serodia e escasa. Orixe: ps. XIII. Textos bblicos ou notariais. Mis antigos: En gal-port: Noticia do Torto e o Testamento do Rei Afonso II, 1214(?).

En territorio galego: Foro do bo burgo de Castro Caldelas (Allariz, 1228). Prosa literaria: Nace nas cortes (fs.XIII-ps.XIV). Casteln substite ao galego dende o s.XV. PROSA MEDIEVAL Tipoloxa dos textos: Prosa Tabelinica: Textos de diversa ndole. Ordenamentos xurdicos e sentenzas xudiciais (Sete Partidas, Afonso X). Regulamentos de confraras e gremios (Livro dos Cambeadores de Santiago; Ordenanzas dos Acibecheiros de Santiago; Regla da Confrara de Sta. Tegra). Escritos notariais ou dos Concellos. Manuais ou tratados para aprender os oficios (Tratado de Alveitara; Arte de Trovar). Libros de contas (Livro das Posisoes do Espital dos Pobres da Vila de Muros). Prosa Haxiogrfica (ou Xacobea): Textos sobre a vida de personaxes relacionados co catolicismo. Miragres de Santiago [versin galega do Cdice Calixtino ou Liber Sancti Iacobi (s.XIII)]: fs. XIV-ps. XV. Temtica heteroxnea. Cornica de Santa Mara de Iria: 2 s. XV.

Galego moi castelanizado. PROSA MEDIEVAL Prosa Historiogrfica: Textos mis preto da novela que da historia. Finalidade propagandstica. Livros de Linhagens: Catlogos de xenealoxas. Portugal, fs. XIII-ps. XIV. Traducin da General Estoria: ps. XIV. Tenta ser unha historia universal. Traducin da Crnica Geral: fs. XIII.

Tenta ser unha historia da pensnsula Ibrica. Crnica Geral de 1344. Crnica Geral Galega de 1404. Prosa Literaria: 3 Ciclos: Ciclo Bretn (ou Artrico): O mis impotante. Obras e fragmentos do s.XIV (A demanda so santo Graal, Joseph de Arimatea, o Livro de Tristn, fragmentos do Livro de Merlin,). Bretaa + cabaleiros + cristianismo + orixe celta. Ciclo Clsico (ou Troiano): Crnica Troiana. Historia Troiana.[incompleta] Ciclo Carolinxio: Pseudo-Turpin -Fragmentos includos nos Miragres de Santa Mara. -Historia de Carlomagno na Pennsula Ibrica.

Recently Viewed Presentations

 • World War II on the Home front - Social Studies

  World War II on the Home front - Social Studies

  Women in Britain. Late 1941: women were conscripted as the workforce demanded more production. All women 20 and up had to register for war work. Unless they were ill, pregnant or had small children at home. These women were sent...
 • France Under Louis XIV - Collier High School

  France Under Louis XIV - Collier High School

  Versailles: symbol of Royal Power. In the courtyard near Paris, Louis XIV turned a royal hunting lodge into the immense palace of Versailles symbol of his Royal Power and absolute monarch. The Palace is 11 miles Southwest of Paris, took...
 • Towards the NIH-IRB

  Towards the NIH-IRB

  Does not have to be same slot each month. Be available for consultation or attendance occasionally if expertise required. Benefits. Increased efficiency. ... Policy update, Guidance document preparation and PI communications. What do I do during transition?
 • SSWH10 The student will analyze the impact of the age of ...

  SSWH10 The student will analyze the impact of the age of ...

  SSWH10 The student will analyze the impact of the age of discovery and expansion into the Americas, Africa, and Asia. a. Explain the roles of explorers and conquistadors; include Zheng He, Vasco da Gama, Christopher Columbus, Ferdinand Magellan, James Cook,...
 • Overcoming the natural man - Brigham Young University-Idaho

  Overcoming the natural man - Brigham Young University-Idaho

  Plan ahead, even the night before, to have a delicious meal ready, on time for his return. This is a way of letting him know that you have been thinking about him and are concerned about his needs. Most men...
 • Valutazione dei Piani di Zona - Provincia di Torino

  Valutazione dei Piani di Zona - Provincia di Torino

  SINTESI PERCORSO FORMATIVO SUL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DEI PDZ DELLA PROVINCIA DI TORINO Ufficio Programmazione Territoriale Barbara Bisset
 • STEM Fair Project Paper Airplanes

  STEM Fair Project Paper Airplanes

  STEM Fair ProjectStudent Outline. By: John Smith. 4th Grade Student. Trinity Elementary School . Question or Problem. Think of a question you would like to answer. This should be a measureable questions - one that cannot be answered "yes" or...
 • Surface Albedo Feedback and Climate Change

  Surface Albedo Feedback and Climate Change

  Issues surrounding NH high-latitude climate change Alex Hall UCLA Department of Atmospheric and Oceanic Sciences Issues surrounding NH high-latitude climate change Alex Hall UCLA Department of Atmospheric and Oceanic Sciences * Surface contribution is larger in SH because sea ice...