Από το Νεύτωνα στον Weierstrass

Από το Νεύτωνα στον Weierstrass

Weierstrass Newton, Isaac (1642-1727) Nature and Natures laws lay hid in

night; God said, Let Newton be! And all was Light. To (fluxions) ( ) ( )

Barrow Barrow Wallis

: (Wallis) (Barrow) (Gregory Wallis) De analysi per aequationes numero terminorum infinitas 1669 1711 ethodus fluxionum et serierum infinitorum. X. 1671, 1736 , .

Tractatus de Quadratura Curvarum 1693 (fluxions) : . x . y x y (fluents flowing quantities) y x y x

. . 1693: Tractatus de Quadratura Curvarum : x x+o xn (x+o)n xn + noxn-1 + (nn-n)/2 ooxn-2 + . .

Principia (1687) , , Godefried Wilhem Leibniz

(1646 1716) Huyghens Barrow Wallis 1684: Nova methodus pro maximis et minimis, itemque tangentibus, quae nec fractals nec irrationales quantitates moratur, et singulare pro illis calculi genus Acta Eruditorum .

Leibniz x y dx, dy : H dy/dx d Calculus summatorius: y2 ydy 2

y=x2 dy=d(x2)=(x+dx)2-x2=2xdx+(dx)2 2x= Methodus tangentium inversa, seu de functionibus ( ): y y

Newton . x,y Leibniz x y.

. T dx, dy . H 1664-1666: Woolsthorpe: Newton . 1666. 1713: Newton

. Henry Oldenberg o Leibniz Newton. 16821684: Leibniz Acta Eruditorum 1710: Leibniz

O Bernoulli Jakob (1654-1705) Johann (1667 1748) Bernoulli Johann Jakob .

. . : x = at - h sin(t), y = a - h cos(t) (Catenary) ;

: Johann, Leibniz, Huyghens . y = a cosh(x/a) M Guillaume de L'Hospital (1661-1704) 1696:

. - Johann Bernoulli Leibniz . George Berkeley (1685- 1753)

The Analyst; or, A Discourse Addressed to an Infidel Mathematician. London, Tonson, 1734 Berkeley . Berkley

: ; ( ;).

Edmund Halley (1656-1742) 1784:

Simon L Huilier . Joseph Louis Lagrange (1736-1813) Mecanique analytique (1788): f

Leonhard Euler (1707-1783) 1748: . .

1734: O Euler 2 2 2 ... S 2 2 6 1 2 3 1

1 1 S p 1

p 1 p S p p (; ;) . 1979, R. Apery: To S3 Jean le Rond D Alembert

1717 - 1783 , . Encyclopedie 1765 Jean le Rond D Alembert 1717 - 1783 !

! (fnctions primitives) .

. Augustin Louis Cauchy :

f ( x i) f ( x ) : f ( x ) lim i 0 i ... Louis Cauchy (1789-1857)

Carl Friedrich Gauss (1777-1855) Bernhard Riemann, (1826-1866)

Weierstrass, Karl (1815--1897) .

. Cauchy: . Weierstrass: . 1791: Louis Francois Arbogast (1759 1803):

1817: Bernhard Bolzano (17811848): . . 1822: Joseph Fourier (1768 -1830)

Theorie Analytique de la Chaleur Weierstrass von Koch

( 4/3) Helge von

Koch 1870-1924 Hilbert Peano Giuseppe Peano 1858 - 1932 Waclaw Sierpinski 1882-1969

Sierpinski - Sierpinski

Recently Viewed Presentations

 • Federal Aviation Administration FAA Order 8400.13D Presented to:

  Federal Aviation Administration FAA Order 8400.13D Presented to:

  If weather really gets low, Special Authorization (SA) Cat I and Special Authorization (SA) CAT II will allow additional aircraft, equipped with better avionics to land rather than other actions such as divert due to weather, increasing the NAS throughput....
 • LINEAR CLASSIFIERS The Problem: Consider a two class

  LINEAR CLASSIFIERS The Problem: Consider a two class

  * * Least Squares Methods If classes are linearly separable, the perceptron output results in If classes are NOT linearly separable, we shall compute the weights so that the difference between The actual output of the classifier, , and The...
 • Presentation PowerPoint - peerteaching.co.uk

  Presentation PowerPoint - peerteaching.co.uk

  melanoma SentinelnodebiopsyvsLNremoval Breslowthickness -<1mm=95-100%5yrsurvival ->4mm=50%5yrsurvival -Excisionmargin>1-2cm Mets-lung,liver,bone,brain,cutaneous,subcutaneous
 • Neo Go INSTALLATION GUIDE Company Confidential Neo Go

  Neo Go INSTALLATION GUIDE Company Confidential Neo Go

  The communicator has a Static IP, but is not connecting over the Ethernet? Ensure a DNS Server IP programmed in subsection [851][007] I have a 3G communicator, can I set it up for polling? No. In addition, the polling requires...
 • Placement-Driven Partitioning for Congestion Mitigation in Monolithic 3D

  Placement-Driven Partitioning for Congestion Mitigation in Monolithic 3D

  Performance Integrated Circuits" ASPDAC 2011. This is the first work to study routability in gate-level monolithic 3D ICs. Improvements are reported as reduction in detail-routed wirelength, not just a reduction in global router overflow.
 • Justice Involved Young Adults: Challenge and Opportunity

  Justice Involved Young Adults: Challenge and Opportunity

  Reducing Recidivism and Improving Other Outcomes for Young Adults in the Juvenile and Adult Criminal Justice Systems (New York: The Council of State Governments Justice Center, 2015) Schiraldi, Vincent, Bruce Western and Kendra Bradner. Community-Based Responses to Justice-Involved Young Adults....
 • Single Loop Questions

  Single Loop Questions

  Single Loop Questions. Do we have a budget? Have you been to visit the ECE places or visited other schools? Who has done this transition? Do you not like the way it is now?
 • Kein Folientitel

  Kein Folientitel

  Up to a load of 1200 kN (540 KIPS) all measured cracks were below 0,01 mm. No cracks in longitudinal direction were observed. Result: Simple corrosion protection by cement cover of min. 50 mm (2") is sufficient for permanent micropiles...