1. dia

1. dia

A ktnyelv gyermekek kihvsai A tbbnyelvsg kezelse a francia/magyar logopdiai gyakorlatban Bor Zsuzsa Bibliogrfia Barbara Abdelilah-Bauer: Le dfi des enfants bilingues, ditions La Dcouverte, Paris, 2006 Flora Lefebvre: Guide d'Information pour la prise en charge orthophonique de patients bilingues, mmoire d'orthophonie Nantes 2008 sous la direction de Mme Chantal Clouard

Holm s Dodd Henry Rozen: An intervention case study of a bilingual child with phonological disorder http://orthophonie.org/an-intervention-case-study-of-a-10310.html http://clt.sagepub.com/content/15/2/139.short A nyelvelsajtts mechanizmusai I. Jelentssel br egysgek felismerse

(zngs/zngtlen hangok megklnbztetse, prozdia) 6 hnap gagyogs 7 hnap a gagyogs specializldik az adott nyelvre 8-10 hnap a beszdrts nyilvnvalv vlik (az eltrs a produkci s percepci kztt hossz ideig fennmarad) 10-12 hnap a percepcis reorganizci ideje 11-13 hnap az els rtelmes szavak kimondsa (a gagyogssal prhuzamosan) A nyelvelsajtts mechanizmusai II. Szelsajtts

18 hnap 2 sz/ht 18-24 hnap 4-5 sz/ht Szkincsrobbans (agykreg rse, artikulcis- s percepcis bzis fejldse, motivci a krnyezet megismersre) 2 v els szasszocicik Trgy jelents hangsor kztt kialakul a kapcsolat (mentlis reprezentci), s troldik az agyban. A nyelvelsajtts mechanizmusai III. A nyelvtan fejldse 2 v szintaktikai stdium A szablyok elsajttsa dedukci tjn.

Ebben a stdiumban keletkez hibk a nyelvi kreativits eredmnyei. Chomsky: veleszletett ltalnos nyelvtan (LAD neuroncsoport) Bruner: veleszletett nyelvtan + krnyezeti vezrlszerkezet Language Acquisition Support System (LASS) Szk csald anya repetitv esemnyek interakci emoci 0-3 v a beszd-elsajtts legfontosabb szakasza, direkt face to face formban. Az anya a legfontosabb szerepl!

Mit jelent ktnyelvnek lenni? 1935 Bloomfield: Birtokolni kt nyelvet hasonl, j szinten (csakgy, mint az egynyelvek) Ktnyelvnek lenni az nem kt nyelv birtoklst jelenti, hanem a htkznapokban kt nyelven val kommunikci kpessgt. Oka: A gyermek kommuniklni akar a krnyezetvel. rtelmetlen az egynyelv gyermekek kritriumai szerint megtlni a ktnyelveket.

Ktnyelvnek lenni, az nem szimpln kt nyelv birtoklsa, hanem a nyelvi kompetencik egy klnleges esete, nem rtelmezhet egynyelv eszkzkkel. A ktnyelvsg globlis megkzeltse Lingvisztikai: Minden szituciban, minden krlmnyek kztt, minden tmrl kommuniklni tud. Kulturlis:

Egy msik kultra elsajttsa. Pszichoszocilis: Motivcink egy msik nyelv megtanulsra nagymrtkben fgg az rtktl. A tbbnyelvsg tpusai A nyelvelsajtts ideje szerint: I. Korai s szimultn: A kt nyelv a szlets pillanattl van jelen. A nyelv

B nyelv A tbbnyelvsg tpusai A nyelvelsajtts ideje szerint: I. Korai s szimultn: A kt nyelv a szlets pillanattl van jelen. Oktatsi intzmny A nyelv B nyelv

Kisebbsgi nyelv Dominns nyelv A tbbnyelvsg tpusai II. Korai s kvetkezmnyes A msodik nyelv 3 ves kor utn kerl bevezetsre. Etapjai: 1. Felismers 2. Mutista (nonverblis) 3. Telegrafikus 4. Helyes mondatalkots

A tbbnyelvsg tpusai III. Ksi ktnyelvsg A msodik nyelv 6 ves kor utn kerl bevezetsre. A nyelvelsajttstl klnbz tanulsi kpessgek implikldnak. Van mr egy anyanyelvi-kognitv csomag. Az intuitv nyelvelsajttst felvltja a problmamegolds (tanuls). Hasznlt kpessgek: Emlkezet Szemantika Az intellektulis kpessgek

vonatkozsban: kognitv kompetencik: Kiegszt Limitlt Elvon egyenletes ktnyelvsg korltozott

egyenetlen Ktnyelvsghez szksges alapkompetencik: rts beszd De kiterjeszthet az rsra s olvassra is. Az intellektulis kpessgek vonatkozsban: Akkor tekintend valaki dominns ktnyelvnek, ha adott nyelveken tudomnyos munkra is kpes. A ktnyelvsg egyni alakulsa fgg az adott nyelvek

sttustl is. A ktnyelvsg s rtelem Kezdetben sok eltlet: a plusz egy nyelv tanulsa agyi tbbletmunkt eredmnyez, (mentlis konfzi kvetkeztben) sszekeverednek a nyelvek 1923-ban D. J. Saer 1400 f 7-14 ves egy- s ktnyelv gyermeket vizsglt meg angol nyelv verblis IQ teszttel. 10 pontos tbblet mutatkozott az egynyelv gyermekek javra Csupn 40 ve jelentek meg azok az els kutatsi eredmnyek, amik a msodik nyelv hasznossgt (pozitv vagy semleges hatst) mltatjk.

Tbbnyelvsg s agymkds A beszdprodukci bal agyfltekei kzpont. nekekre, versekre val emlkezs a jobb agyfltekhez ktdik. A beszdrtsben az egsz kortex rszt vesz. Beszdkzpontok: korai szimultn ktnyelvsg (3 ves kor eltt) esetn egy beszdkzpont (Broca) van dominns nyelvvel rendelkez ktnyelvek kt beszdkzponttal rendelkeznek (mobilis) Kimutathat egy jobbfltekei tlmkds. felnttkori ksei ktnyelvsg esetben kt beszdkzpont,

egynenknt vltoz kompetencia (motivci, tanulsi kontextus) A Wernicke zna aktivltsgi szintje azonos. Ktnyelvsg s mentlis reprezentcik Sz mentlis kp elraktrozdva az agyban Ktnyelvsg esetn: Sz (A nyelv) sz (B nyelv) mentlis kp elraktrozds az agyban Krdsfeltevs: A kt nyelv mentlis reprezentcii kzsen troldnak-e vagy sem? mentlis reprezentci

Korai kiegszt ktnyelveknek egy klcsnsen fgg rendszerk volt. A ksei ktnyelveknek kt sszehangolt, mde fggetlen rendszerk volt, ami kt nyelvi rendszert s kt mentlis reprezentcit koordinl.

nyelvi jelek virg virgfleur fleur virg virg fleur

fleur Jim Cummins modern elmlete I. Nyelvi kompetencik: Koncepcik (birtokls, krds, tagads) Nem verblis (kpek) II. Cscsok: Kt elklnlt nyelvi rendszer szavak nyelvtan

szkincs grammatika verblis s nonverblis kzs kompetencik Mikor vlik egy gyermek ktnyelvv? Megtanul jrni, beszlni, kommuniklni. Megtanulja, hogy a trgyaknak van nevk, annak fggvnyben, hogy ki nevezi meg ket, vagy ahol tallhatak; tudatosul benne a 2 nyelvi rendszer jelenlte s ktnyelvv vlik.

A beszd folyamata sorn: A ktnyelv gyermek kivlasztja a szitucihoz adekvt nyelvet, majd dezaktivlja a msik nyelvet. Kognitv flny csak kiegyenslyozott ktnyelvsgben van. Az agy jelents tbbletmunkt (agytorna) vgez! A ktnyelvsg hatsai Pozitv: kognitv flny kiegyenslyozott ktnyelvsgben Transzfer: A nyelv B nyelv Negatv: kisebbsg (akiknek a tbbsg nyelvn kell boldogulniuk) A B transzferldnak az informcik. Egyb:

kreativits rugalmassg nyitottsg A nyelv differencildsa ktnyelvsg esetn 2 ves kor eltt nincs tudatos megklnbztets Fejldsi etapok: 1-2 v: egy szkincs mlesztve 2 v: sztvlik a szkincs 3 v: sztvlik a nyelvtani rendszer

jouent dans na k a z s jt a gyerme

az udvaron kek la cour t jouent les enfa nts

A gyermekek az udvaron jtszanak. Les enfants jouent dans la court. Hasonlsgok s klnbsgek az egy- illetve ktnyelv beszdfejldsben Minden gyermek esetben kzs. Receptv beszd

Expresszv beszd Szlets Az univerzlis beszdhangok felfogsa jellemzi. 6 hnap Percepcis jraszervezds.

6-9 hnap gagyogs (korai stdium univerzlis) 9-10 Evidenss vlik a szrts. 10 hnap Az adott nyelv mintja

szerinti specializci. 10-12-15 hnap Az els szavak idszaka. 18-20 hnap Szkincsrobbans Hasonlsgok s klnbsgek az egy- illetve ktnyelv beszdfejldsben Univerzlis nyelvelsajttsi stratgia, ami minden nyelven

hasonl: A gyermek figyelme elssorban azokra az lland nyelvi elemekre irnyul, melyek a legtbb informcit hordozzk: szgyakorisg szemantikai tlthatsg hangsly nyelvtani szablyossgok Egyni variabilitsok vannak, az adott nyelv struktrjnak fggvnyben. Specialitsok a szimultn ktnyelvsg sorn Az elsajttott szavak kategrii nyelvenknt klnbzhetnek.

0-2 v Receptv beszd Nincs semmilyen nyelvi tudatossg. Expresszv beszd Szkincs: kevert Az elsajttott szavak kategrii nyelvenknt klnbzhetnek. 2 v utn

A hallgat fggvnyben vlaszt nyelvet a kommunikcihoz. A kt nyelv fejldsre a mrleg effektus jellemz. 4-5 v Kiegyenltds, behozza a ksst. Az adott nyelvi krnyezetben eltlttt id meghatroz.

Hogyan szervezi a gyermek a nyelvet? Nyelvkevers (pragmatikai vlaszts, hogy a kommunikci eredmnyes legyen): szkincshiny (2 ves kor eltt) a kiejts knnysge utnzs Konstrukci vagy konfzi (18 h-2 v)? gaki (gteau + cookie) babafly (babachka + butterfly) Hogyan szervezi a gyermek a nyelvet? Egyik nyelv nyelvtani szablyrendszernek alkalmazsa

a msik nyelv hasznlata sorn. A keversek nem vletlenek, a mindenkori lethelyzetben funkcijuk van. Adaptci a hallgatsgnak megfelel adekvt nyelvvlaszts Ktnyelvv vlni A csald szerepe: Mindkt szlre hrul a feladat A hzastrsak beszlik, rtkelik egyms nyelvt A kisebbsgi nyelvnek a szrakoztat gyakorlsa Kritikus peridusa (8 v):

1. Fonolgia: 5/7-9/10 v 2. Nyelvtan intuitv elsajttsa: 7 v (megfelel nyelvi krnyezet) 3. Szkincs: nem rendelkezik A ktnyelvsg nehzsgei Az anyanyelv veszlybe kerl (jobb iskolai bevls rdekben a szlk hanyagoljk a csaldi nyelvet). A szl tekintlye ezltal gyengl. Kvetkezmnyes ktnyelvsgben az egyik nyelv a msikkal fgg viszonyban van. Ha az anyanyelv-elsajtts a koncepcialkots peridusban

megszakad, a 2. nyelvnek nem lesz elg biztos az alapja. Az anyanyelv elvesztshez/gyenglshez tbb faktor egyidej jelenltre van szksg. A nyelvelsajttst gtl/lasst tnyezk A nyelvfejldsi elmarads / zavar okai: hallsi kpessgek cskkense beszdkpzsi / beszdrtsi problmk kognitv zavarok rzelmi / pszicholgiai zavarok

Ktnyelvsg s nyelvi zavarok 1. Megksett beszdfejlds Ha valamilyen nyelvi/tanulsi zavar vagy elmarads lp fel, nagy az eslye, hogy a ktnyelvsget okoljuk rte. Ktnyelv gyermekek az egynyelv normkhoz kpest mindig kssben vannak. Tbb nyelv beszlse nmagban nincs negatv hatssal a gyermek beszdfejldsre. Szociokulturlis faktorok (lakhats, munkanlklisg, diszkriminci) slyosbthatjk a tneteket.

Ktnyelvsg s nyelvi zavarok 2. Dadogs Ha ktnyelv gyermek dadog, a kezels els lpseknt javasoljk az egyik nyelv elhagyst, leginkbb az anyanyelvt. A dadogs rszben mozgskoordincis problma, a beszd mechanikai rszt rinti. A dadogk rzkenyebbek: a stresszre fradsgra rzelmekre Ha a kt nyelv stresszfaktort jelent a gyermek szmra, akkor slyosbtani fogja a dadogst.

Ktnyelvsg s nyelvi zavarok 2. Dadogs Ausztrl kutatsok szerint a ktnyelvek dadogsa jl kezelhet, ha a gyermek anyanyelvre (1. nyelvre) koncentrldik. Vagyis az anyanyelven val tnetmentessg automatikusan maga utn vonja a 2. nyelven val dadogs megsznst. Ktnyelvsg s nyelvi zavarok 3. Diszlexia A ktnyelvsg okozza a diszlexit?

A diszlexia teszi nehzz a nyelvelsajttst? Ktnyelvsg: 1-2 nyelvi koncepci (mentlis kp) s 2 sz Diszlexia: az adott id alatti informcikezels problmt okoz a 2 nyelvi/hangz rendszer lelasstja a feldolgozsi idt, ami az rtsben fog megnyilvnulni Ktnyelvsg s nyelvi zavarok 3. Diszlexia A diszlexia az rott nyelv zavara (18 hnap elmarads az

olvasstanulsban) Megolds: Nem az otthoni ktnyelvsg megszntets. Ajnlott-e a ktnyelv iskola a diszlexis gyermeknek? Nem tnik jzan dntsnek, mert a szimultn kt nyelven val tanuls fraszt (+ hallsi, kognitv mveletek, nyelvi kpessgek). Realitsok a ktnyelv gyermekek oktatsban 2-5 v tanulsi id a 2. (kisebbsgi) nyelven, hogy utolrjk egynyelv trsaikat (verblis kompetencik).

Ez rott nyelv esetben 4-7 v. 1-2. o. 1 v elny az egynyelv gyermekek javra. (Mg nem beszlik jl a nyelvet, nem tudjk elolvasni, amit nem rtenek.) 5. o.-ra megduplzdik az elny (mr mindenki jl beszli a nyelvet, de olvass-szvegrts sorn nagyobb a problma) Cl: megelzni a tanulsi nehzsgeket! Milyen nyelven tanuljunk meg olvasni? Kritrium lehet a nyelvi transzparencia. Hogyan segtsk el egy egynyelv gyermek rs-, olvasstantst egy idegen nyelven?

Egy minimum szkincs meglte kell. Pedaggiai megsegts (intenzv nyelvtanuls kisltszm osztlyban) Hogyan valsul meg mindez a budapesti Gustav Eiffel Francia Iskolban? Az iskolai bevlsnak 3 kritriuma van: Nyelvvlaszts Pszicho-affektv Szocio-kulturlis faktorok A deficittl a nyelvi fogyatkossgig Iskolai kudarcok A flnyelvsg jelensge Jellemzi:

korltozott szkincs hozzvetleges nyelvtan kommunikcis nehzsgek mindkt nyelven Oka: egyenslyhiny Cummins kutatsa A tbbnyelv gyermekek 3-7 vig alulteljestenek az iskolban. Nyelvi-konceptulis szinten az als tagozat vgn, a fels tagozat elejn tnik el a klnbsg. Az anyanyelvi oktats mellzse okozza a tanulsi zavarokat a frissen emigrlt embereknl (kimutathat korrelci).

A logopdus tancsai a szlknek A ktnyelvsg elnyt jelent a gyermek szmra. Megnyugtatni a szlket, mikor a gyermek keveri a nyelveket vagy elutastja egyiket vagy msikat, hogy ez a termszetes beszdfejlds velejrja ktnyelvsg esetben. Ragaszkodni kell az anyanyelv megrzshez. Megfelel nyelvi krnyezet fenntartsa. Mindkt nyelv rtkt bizonytani. Javasolni az egy nyelv, egy szemly gyakorlatt. Olvasni mindkt nyelven a gyermeknek. Tmogatni a gyermeket a spontn megnyilvnulsaiban.

Ktnyelv gyermek vizsglata Anamnzis: Milyen nyelveket beszlnek otthon? Milyen nyelveket hasznlnak a mindennapokban (szabadid, szrakozs)? Milyen letkorban sajttotta el a nyelveket? Milyen nyelveken kommunikl a gyermek (anyval, apval, testvrekkel, bartokkal)? Ktnyelv gyermek vizsglata Anamnzis:

Milyen nyelven lmodik vagy szmol? Melyik nyelv ignyel nagyobb erfesztst? Melyik nyelvet rti jobban? Melyik nyelven szeret beszlni? Mirt? Tovbbi fontos krdsek: Mi az lettrtnetk? Milyen hatssal van a csald letre az esetleges migrci? Milyen viszony alakult ki a csaldban a kt nyelv/ kultra kztt? (konfliktus, dominancia) Logopdiai vizsglat Hasonl tesztek, hasonl nyelveken.

Hangsly a minsgen. 4-5 ves korig relativizlni. Nyelvfejldsi zavarban az anyanyelv s a msik nyelv is rintve van. Mivel minden nyelvnek sok egyni vonsa van, nem biztos, hogy a zavar ugyanazon a terleten fog jelentkezni mindkt nyelv sorn. Meg kell rteni a ktnyelv gyermek nyelvi mkdst az interferencik jslshoz.

Recently Viewed Presentations

 • Summer Scheme Programme 2015 Week 1 Beechdale Lifelong

  Summer Scheme Programme 2015 Week 1 Beechdale Lifelong

  rules / fire drill clay modelling £2 _____ steps to work workshop introduction blackpool coach trip to the beach health bus _____ rounders computers weekly news design _____ nail art £2 lunch lunch lunch lunch hot dogs for sale £1.00...
 • Alberti On Painting Book Two Alberti begins Book

  Alberti On Painting Book Two Alberti begins Book

  Poetic and rhetorical training in particular will assist the painter in designing effective istorie. It also helps the painter's "invention,"another term borrowed from classical rhetoric, where it refers to the process of finding something to say, derived from the Latin...
 • Life in Elizabethan England - PC\|MAC

  Life in Elizabethan England - PC\|MAC

  Daily Life in Elizabethan England
 • Chapter 4 The Biomechanics of Human Bone Growth

  Chapter 4 The Biomechanics of Human Bone Growth

  (ability to resist compression) Basic Biomechanics, 6th edition By Susan J. Hall, Ph.D. 4-* Composition and Structure of Bone Calcium carbonate and calcium phosphate give bone stiffness Calcium compounds make up 60-70% of dry bone weight primary determiners of compressive...
 • Management of Acute Overdose

  Management of Acute Overdose

  Ability to adsorb substances due to its high surface area. Offending agent(s) become trapped by the charcoal and are excreted in the feces ... Nomogram. Matthew-RumackNomogram ... allows for drug to be fully absorpbed and distributed throughout the body. Have...
 • The Sugar Project - Carleton College

  The Sugar Project - Carleton College

  Sugars (sweeteners and refined carbohydrates) have a drug effect on the brain Sugars cause the body to release its own opiates (beta endorphin) Sugars act on the same neurotransmitter system as alcohol, morphine and heroin You have a population in...
 • Writing the Position PaperAssignment II - Mr. Robertson's Bunker

  Writing the Position PaperAssignment II - Mr. Robertson's Bunker

  Writing the Position PaperAssignment II. ... "Society achieves its finest expression through the self-interest and freedom of individuals. When we adopt these principles, we will lessen the need for government to interfere in our lives." ... from your knowledge of...
 • ECE 545—Introduction to VHDL Lecture 9

  ECE 545—Introduction to VHDL Lecture 9

  Lecture 15 External SRAM ECE 448 - FPGA and ASIC Design with VHDL ECE 448 - FPGA and ASIC Design with VHDL Required reading P. Chu, FPGA Prototyping by VHDL Examples Chapter 10, External SRAM Block diagram of a typical...